Programul Start-Up Nation, prin care statul le promite ajutoare nerambursabile de câte 200.000 de lei (aproape 43.000 de euro) în anumite condiții, s-a deschis oficial.

Una din prevederile din cadrul  Programului Start-up Nation permite societatilor eligibilie achizitionarea unor imobile pentru care ar putea avea nevoie de un evaluator ANEVAR.

UPDATE 2019

La achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR. Excepție de la obligația evaluării ANEVAR vor face spaţiile mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț.

Aplicația pentru înscrierea în programul Start-Up Nation 2019 funtioneaza de joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00, pe site-ul aippimm.ro.  Toti cei interesati se pot inscrie timp de 30 de zile lucrătoare.

Gasiti un expert evaluator ANEVAR la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.ro.

Pentru achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate) in cadrul programului Start-Up Nation aveti nevoie de un evaluator autorizat ANEVAR deoarece valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului.

 

Evaluator ANEVAR pentru Start-Up Nation

Evaluator ANEVAR pentru Start-Up Nation

Acordarea ajutorului de minimis prin programul Start-Up Nation se face pe baza cererii-tip de eliberare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC , însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate, printre alte si dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, antecontract de vânzare-cumpărare întabulat), iar pentru spaţiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada deţinerii în proprietate/folosinţă a terenului, autorizaţie de construcţie (dacă este cazul), extras de carte funciară precum și raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR, cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate.

Programul Start-Up Nation, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Puteti descarca multe detalii despre Start-Up Nation mai jos:

Program Minimis Start-Up Nation AIA Proiect