Primul pas in realizarea unei constructii

Primul pas in realizarea unei constructii legale sau pentru intrarea in legalitate a unei constructii existente este obtinerea certificatului de urbanism. Ne referim aici la primul demers oficial. Conform legislatiei in vigoare certificatul de urbanism este actul de informare prin care administratia publica locala, primaria in conformitate cu planurile urbanistice si regulamentele aferente fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite de proiectul de construire (denumit proiect DTAC sau proiect PAC), in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele de construire si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii (Legea 50/1991) .

Începând din 04.01.2021 putem obține pentru dvs. (doar în anumite unități administrativ-teritoriale!) certificatul de urbanism online! Verificați diponibilitatea și solicitați o ofertă comercială la adresa de email detalii@aia-proiect.ro.

Care sunt actele necesare obtinerii certificatului de urbanism?

Pentru a obtinerea certificatului de urbanism este necesar, in majoritatea cazurilor, de

  • o cerere tip de eliberere a certificatului de urbanism, pe care o gasiti la finalul acestui articol;
  • acte de identificare a solicitantului;
  • acte de proprietate;
  • planuri cadastrale de incadrare
  • dovada platii taxei de emitere.

Cat costa eliberarea certificatului de urbanism?

Pretul Certificatului de urbanism AIA Proiect

Pretul Certificatului de urbanism AIA Proiect

 

Solicitarea Certificatului de urbanism

 

Acesta este primul lucru necesar oricarei persoane care are intentia de a construi, demola, schimba destinatia unui teren, licita, cu mentiunea ca nu tine loc de autorizatie pentru nici una din aceste actiuni, ci se emite in vederea obtinerii acesteia.

Dupa cum am mentionat mai sus, prin eliberarea certificatului de urbanism, autoritatea locala, primaria, ofera datele privind regimul juridic, tehnic si economic al terenului sau constructiei:

• regimul juridic se refera la tipul de proprietate al terenului pe care se doreste a fi ridicata constructia (privata / privata a statului / publica), la situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia, precum si includerea acestuia in lista monumentelor istorice sau a unor zone de protectie a acestora;

• regimul tehnic releva conditiile in care se poate realiza o eventuala constructie: inaltime maxima (totala, la cornisa, la coama), retragerile obligatorii fata de proprietatile vecine si fata de axul strazii, aliniamentul stradal. in acelasi timp sunt prezentate elemente privind volumetria sau aspectul general al constructiei fata de imobilele invecinate, indicatori urbanistici acceptati, echiparea cu utilitati existente si referinte cu privire la noi capacitati prevazute prin studiile si documentatiile anterior aprobate (apa, canalizare, gaze, energie electrica, energie termica, telecomunicatii etc.);

• regimul economic informeaza in ce masura terenul se incadreaza in activitatea economica a zonei, folosinta actuala, destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate;

Ce spune legislatia?

Conform legislatiei, la emiterea certificatului de urbanism semneaza aceeasi autoritate abilitata sa emita autorizatia de construire/desfiintare, respectiv este semnata de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabiliate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, acolo unde nu este instituita functia de arhitect-sef. Lipsa unei semnaturi atrage nulitatea actului.

Eliberarea certificatului de urbanism se face doar solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.

Valabilitatea certificatului de urbanism

Valabilitatea certificatului de urbanism variaza de la 6 la 24 luni in functie de scopul pentru care a fost solicitat, complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul sau terenul, mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Valabilitatea poate fi prelungita, o singura data, doar in timpul validitatii acestuia, o cerere ulterioara expirarii nefiind permisa in mod legal si conducand la obligatia solicitarii certificatului de urbanism nou.

Daca intentionati sa construiti sau sa demolati o constructie cel mai indicat este sa apelati la un specialist, acesta va va indruma pe intreaga durata a proiectului si va va ajuta sa economisiti timp si bani. Solicitati suportul unui specialist la numarul de mai jos.

 

Ce este un Certificat de urbanism AIA Proiect

Ce este un Certificat de urbanism AIA Proiect

Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism

Puteti descarca mai jos modelul documentelor si cererilor necesare obtinerii unui certificat de urbanism sau autorizatiilor de construire pentru mai multe situatii. Solicitati unui specialist detalii cu privire la certificatul de urbanism, proiecte case sau autorizatia de construire la 0722494447 sau (CLICK) aici.

Modele si cereri pentru certificat de urbanism.