audit energetic

Audit energetic

Un audit energetic este un raport complex pe care vi-l poate pune la dispozitie personalul AIA Proiect acreditat  pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Adrministratiei Publice si consta in determinarea caracteristicilor reale termotehnice si functionale al sistemului cladire – instalatii, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic al cladirii. Prin audit energetic se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii, pe baza rezultatelor termice si energetice a acelei cladiri.

Auditul energetic al clădirii reprezintă totalitatea activităţilor specifice prin care se obţin date și elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unităţi de clădire existente, urmate de identificarea soluțiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluțiile propuse, de evaluarea eficienței economice a implementării acestora prin indicatori economici și finalizate cu raportul de audit, conform metodologiei.

Performanta energetica a cladirii – energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ în principal: încalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul care influenteaza necesarul de energie si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se în considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie.

#staiacasă, ne ocupăm noi de tot!

Solicită o ofertă comercială la 0722 494 447!

audit energetic companii

Audit Energetic – companii

Urmariti sa realizati un Audit Energetic obligatoriu pentru companii si firme cel putin odata la 4 ani?

AIA Proiect va ofera cele mai bune conditii comerciale si termene de realizare in vederea respectarii Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) transpusa in legislatie prin legea 121/2014 privind eficienta energetica.

Solicitati acum o oferta de pret audit energetic pentru companii / firme la 0722494447 sau la detalii@aia-proiect.ro. „

audit energetic cladiri

Auditul Energetic al unei cladiri

Un audit energetic al unei cladiri – urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

Va doriti sa aveti o imagine ampla, clara si realista a modului in care se realizeaza consumurile energetice in imobilul dvs, prin determinarea ponderilor de consum pe etapele de productie si pe fluxurile auxiliare? Punem la dispozitia dvs servicii de audit energetic. Obiectivul principal al unui audit energetic este cuantificarea, prin analiza cost-beneficiu si elaborarea de solutii fezabile de crestere a eficientei energetice. Toti auditorii energetici AIA Proiect sunt membrii activi ai Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania.

Un audit energetic este întocmit de catre auditori energetici AIA Proiect pentru cladiri, autorizati/acreditati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

In urma unui audit energetic veti putea sa:

 • Stabiliti o strategie energetica, in raport cu planificarile de dezvoltare, in vederea optimizarii durabile a costurilor

 • Recuperarati mai rapid investitiile din economiile obtinute.

 • Optimizati functionarea instalatiilor din imobilul dvs

 • Monitorizati si controlati procesele energetice si tehnologice.

 • Scadeti gradul de ocupare a personalului, prin reducerea mentenantei corective a instalatiilor.

 • Cresteti siguranta in exploatare.

Puteti beneficia de serviciile furnizate de AIA Proiect cu rezultate garantate:

 • Analiza consumului de energie si audit energetic;

 • Managementul energiei;

 • Plan de eficienta periodic (trimestrial, anual, etc.)

 • Realizarea si implementarea proiectului de reducere si optimizare a consumului;

 • Identificarea celor mai bune posibilităţi de finanţare;

 • Suport în operare şi întreţinere;

 • Monitorizarea si evaluarea economiilor

Printr-un audit energetic conceput şi implementat de AIA Proiect asigurăm reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanţării proiectului.

Solicitati acum un pașaport pentru renovarea energetică clădirii!

AIA Proiect pune la dispozitia beneficiarilor pașaportul energetic al cladirii. Acesta este reprezentat de un set de
documente, structurate în format electronic cât și fizic, care conține informații relevante pentru renovarea energetică a clădirii. Pașaportul energetic al clădirii permite menținerea imaginii de ansamblu asupra istoricului acesteia, precum și planificarea etapelor de renovare în vederea obținerii unor niveluri de
renovare majoră cu un orizont de timp lung.

Pașaportul pentru renovarea energetică a clădirii include foaia de parcurs (planul personal de renovare energetică) elaborată pentru clădire și un registru în care pot sunt stocate toate informațiile disponibile referitoare la clădire din punct de vedere al eficienței energetice.

Pașaportul pentru renovare energetică se integrează obligatoriu conform legii 372.2005 modificata in 2019 în cartea tehnică a clădirii astfel cum este
definită ea de legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAT CONSUMA OPERATORII ECONOMICI?

Audit energetic industrial: Legislatia in vigoare mentioneaza ca operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligaţia să efectueze, la fiecare 4 ani, un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung; să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică, conform legislaţiei în vigoare.

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii.

Și autorităţile administraţiei publice locale au obligații privind eficiența energetică. Astfel, cele din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunatăţire a eficienţei energetice,care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.

Autorităţile administraţiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunatăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri rezultate in urma unui audit energetic pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani și să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condiţiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice.

Ce spun clientii

Am ales sa lucram cu AIA Proiect in parteneriat respectiv subcontractare pentru cateva licitatii organizate de Administratia Publica Locala in vederea auditarii energetice a cladirilor. Colaborarea a decurs foarte bine, termenele au fost respectate iar proiectele in care am fost parteneri au fost profitabile. Ne bazam pe acest parteneriat si pentru proiectele noastre viitoare.

Lucian Pavel, antreprenor din Bucuresti

Ma bucur sa recunosc acum ca am fost la inceput foarte stresata de ce va iesi si cum vor decurge lucrarile. Am ajuns la AIA Proiect primind o recomandare de la familia prietenei fiicei mele si recomand mai departe pentru seriozitate, profesionalism, rapiditate si exceleta colaborare pe care am avut-o. La cat mai multe realizari.

Daniela Toma, proprietar apartament in Bucuresti

Ia legatura cu noi!