certificat de performanta energetica

Certificat de Performață Energetică

Elaboram certificatul energetic pentru orice tip de imobil: APARTAMENT, CASĂ,  SPAȚIU COMERCIAL, CLĂDIRE DE BIROURI sau SPAȚIU INDUSTRIAL.

Suntem profesioniști în performanța energetică a clădirilor!

Certificatul de performanță energetică este un document obligatoriu care clasifică eficiența energetică a clădirilor și așa cum sugerează și numele, certificatul de performanță energetică atestă performanța energetică a unei clădiri.

Vă este necesar un certificat de performanţă energetică a clădirilor atunci când vindeți sau închiriați un apartament, o casă, un spațiu comercial, contractele încheiate în lipsa acestuia putând fi anulate de drept, atunci când receptionați o cladire noua, reabilitată sau extinsă ori atunci când efectuati diferite operațiuni notariale, cadastrale sau de informare publică.

Potrivit regulilor, proprietarul sau administratorul unei clădiri sau a unei unităţi de clădire (apartament) trebuie să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaşului, anterior perfectării contractului, originalul sau o copie după certificatul de performanță energetică, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanța energetică a imobilului.

Acest certificat energetic are ca scop evaluarea consumului de energie al clădirii și furnizarea de recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a eficienței energetice. De asemenea, certificatul de performanță energetică este util proprietarilor, deoarece poate fi utilizat pentru a reduce costurile legate de întreținerea clădirii.

#staiacasă, ne ocupăm noi de tot!

Solicită o ofertă comercială la 0722 494 447!

Cum vă putem ajuta?

AIA Proiect este furnizor de servicii de certificare și audit energetic.

certificat energetic bucuresti

Cu ajutorul unui audit și prin certificatul energetic se identifică principalele trăsături termotehnice ale unei clădiri precum și ale instalațiilor acesteia.

După efectuarea analizei termice a clădirii, în cadrul certificării energetice se analizează rezultatele obținute și se găsesc soluții eficiente atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere financiar pentru a reabilita și moderniza construcția și instalațiile aferente ei, pentru o mai bună eficiență termică și, la final, se pune la dispoziție un certificat energetic (cu denumire completă certificat de performanță energetică).

Aceste soluții, precum și o serie de alte recomandări privind alegerea celei mai bune opțiuni vor fi prezentate într-un certificat energetic, care reprezintă elementul cheie al întregului proces de certificare energetică.

Ce conține un certificat energetic?

 • Principalele caracteristici ale proprietății certificate energetic;

 • Detalii tehnice, grupa și nota energetică furnizată prin noul certificat energetic;

 • Alte date importante în procesul de certificare energetică.

 • Auditorul energetic care a emis prezentul certificat energetic;

Anul 2023 a adus noi modificări ale metodologiei după care se întocmește atât un certificat energetic cât și un audit energetic. Aceasta deoarece tehnologia evoluează și este absolut normal ca legile să se adapteze tendințelor noi apărute în piață, adică introducerea noilor surse de energie, cele regenerabile care, din fericire, sunt din ce în ce mai dorite și cautate în domeniul performanței energetice a clădirilor.

Probabil că, în câțiva ani, vom vedea cum energia regenerabilă va fi utilizată pe scară largă la majoritatea clădirilor noi pentru producția de energie termică cât și electrică. Toate clădirile noi vor fi de tip zero energie consum (standard nZEB) ceea ce implică investiții ridicate în domeniul energiei alternative aferente clădirilor.

Noul certificat de performanță energetică se bazează pe standarde europene și include informații precum consumul de energie primară, consumul de energie specific, nivelul de emisii de gaze cu efect de seră și clasa energetică a clădirii. Clasa energetică poate varia de la A la G, unde A este cea mai eficientă energetic și G este cea mai puțin eficientă.

Solicită acum un certificat energetic la 0722494447

Certificatul de performanță energetică este un document obligatoriu atunci când se vinde sau închiriază o clădire și trebuie să fie inclus în actele de vânzare sau închiriere. De asemenea, acesta este obligatoriu atunci când se realizează modificări majore la clădire, cum ar fi renovări sau extinderi respectiv la recepția lucrărilor..

Prezentând un certificat energetic în câteva cuvinte putem spune că este un document de natură tehnică, având un caracter informativ referitor la performanța energetică a unei clădiri. Acest certificat energetic poate fi întocmit doar de către un auditor energetic autorizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Aceste prevederi sunt de natură să ajute cumpărătorul de locuințe să estimeze costurile pe care noua achiziție le va impune din punct de vedere termic.

Astfel, dintr-un certificat energetic se pot desprinde urmatoarele informații: cât consumă clădirea anual pentru încălzire, apă caldă și iluminat; în funcție de performanța la aceste capitole, clădirea va fi încadrată într-o categorie de consum de la A la G, unde clasa A înseamnă că respectiva clădire are un consum mai mic de 125 kWh/mp/an, în timp ce clasa G este caracteristică unei clădiri cu un consum de peste 820 kWh/mp/an. Cu alte cuvinte, în clasa A se încadrează clădirile cu o performanță energetică ridicată, în timp ce în clasa G – avem clădirile cu o eficiență energetică scăzută.

obtinere certificat energetic

Ce este un certificat energetic?

Un certificat de performanță energetică al unei clădiri este un document tehnic cu caracter informativ ce atestă performanța energetică a unei clădiri.

Document tehnic legal care indică performanţa energetică calculată în condiții prestabilite de confort a obiectivului evaluat (clădire, unitate de clădire).

Documentul trebuie elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor in vigoare la data elaborării și va cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii echivalente de CO2.

Pentru clădirile existente certificatul va include în anexă și măsurile recomandate atât pentru reducerea consumurilor energetice cât și pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în consumul total.

La nivelul Uniunii Europene se reglementează prin directiva CE 91/2002 și se aplică țărilor membre dar și celor în curs de aderare obligativitatea ca toate categoriile de clădiri să dețină certificatul energetic din care să reiasă eficiența consumului energetic, iar pentru cele publice acest document să fie afișat în holurile centrale.

În calitatea lor de consumatori energetici, clădirile au devenit surse majore de poluare a mediului și importante consumatoare de energie. Astfel, cheltuielile de exploatare ale acestora determină valoarea clădirilor.

La baza metodelor simplificate de calcul al necesarului de căldură stau standardele Europene EN 832 şi EN ISO 13790, elaborate în scopul de a unifica modul de abordare a consumului de energie și de a putea compara performanțele acestora.

Obligativitatea obținerii unui certificat energetic este prevăzută de Legea nr.372/2005, privind performanța energetică a clădirilor și Ordinul nr. 1459/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor, emis de fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în prezent Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Scopul certificatului este declararea și afișarea performanței energetice a unei clădiri într-o formă sintetică, unitară, prezentând detaliile principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, ca rezultat al analizei termice și energetice.

Oferă proprietarului imobilului informații asupra eficienței energetice a imobilului, prin încadrarea acestuia într-o clasă energetică (de la clasa A- reprezentând eficiența energetică ridicată, la clasa G – respectiv eficiența energetică scăzută), în funcție de consumul total anual specific de energie.

Este valabil 10 ani de la data emiterii.

Cand ai nevoie de certificatul energetic?

Un certificat energetic se întocmește pentru clădiri în construție, noi sau existente, la recepția lucrărilor, în cazul operațiunilor cadastrale sau notariale, dacă se încheie contracte de vânzare-cumpărare / donație /succesiune / etc. sau închiriere pentru:

 • locuințe unifamiliale

 • clădiri / blocuri de locuințe

 • birouri

 • clădiri de învățământ

 • spitale

 • hoteluri si restaurante

 • săli de sport

 • clădiri pentru servicii de comerț

 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie

 • Pentru clădirile existente ce necesită lucrări de reabilitare termică, finanțate din fonduri publice și/sau credite externe contractate sau garantate de stat, fundamentarea oportunității și necesității intervenției se face printr-un  Raport de audit energetic care conține un certificat energetic, parte componentă a studiului de fezabilitate.

 • Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, un certificat energetic se elaborează prin grija investitorului/ proprietarului și este cuprins în documentația pentru recepția la terminarea lucrărilor, păstrându-se în cartea tehnică a construcției sau de către proprietar până la constituirea acesteia.

 • Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, un certificat energetic se elaborează prin grija proprietarului și se prezintă la încheierea contractului pentru a fi pus la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș.

 • Programul Casa Eficientă Energetic

Toti auditorii energetici AIA Proiect sunt membrii activi ai Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania.

Toate documentațiile specifice sunt întocmite de catre auditori energetici AIA Proiect pentru clădiri, autorizați/acreditați de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației care dezvoltă o bază de date națională și permite colectarea datelor privind consumul de energie măsurat sau calculat, cel puțin al clădirilor administrației publice, pe baza certificatelor de performanță energetică emise, precum și alte date energetice relevante, în scopul monitorizării indicatorilor de performanță energetică stabiliți prin strategia de renovare pe termen lung.

Ce spun clientii

Certificatul Energetic obligartoriu pentru vanzarea caselor, vilelor si apartamentelor a fost facut prin AIA Proiect cu cel mai mic pret, foarte rapid, chiar urgent

Victoria Florescu, proprietar ansamblu rezidential in Balotesti

Colaborare excelenta, numai cuvinte de lauda. Am solicitat certificarea energetica a 8 proprietati pentru inchiriere, mi-au cerut Certificatul Energetic la Adminstratia Financiara pentru inchirierea apartamentelor. Am rezolvat rapid si la cel mai bun pret din piata si vom mai colabora si pe viitor!!! Bafta multa!!!

D. V., proprietar apartamente in Bucuresti

Amabili, seriosi, placuti si foarte prompti. De luat exemplu pentru multi care lucreaza cu oamenii!!!

Corneliu Voicu, proprietar bloc in Popesti-Leordeni

Am avut nevoie urgent, am primit certificatul mai repede decat vorbisem. Numai bine!

Ioana Marinescu, proprietar apartament 4 camere in Bucuresti

Impecabil – oameni seriosi, treaba rapida, promptitudine si amabilitate

Valeriu Cosea, proprietar vila in Bucuresti

In 2 zile de la momentul apelului am primit certificatul. SuperOK!!! Succes

Robert Lascu, proprietar apartament in Bucuresti

Recomandare pozitiva, firma serioasa, persoane amabile iar pretul a fost mult peste ce am primit din alte parti

Gheorghe Zaharia, proprietar aprtament in Otopeni

Am fost foarte multumiti de seriozitatea si promptitudinea de care ati dat dovada. Pretul foarte bun. Succes!

Gabriela Muscalu, proprietar P+1+M in Ramnicu Valcea

Rapid si ieftin. Recomandam oricui are nevoie.

Razvan Micu , proprietar apartament in Bucuresti

Recomandari cu plus maxim din partea noastra, totul a decurs bine si am ajuns la final mai repede decat speram

Fam. Ionascu , proprietar P+M in Sintesti

Ia legatura cu noi!