Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) a elaborat un ghid pentru a furniza clienților evaluatorilor de proprietăți imobiliare (EPI) îndrumare atunci când aceștia se confruntă cu nevoia angajării unui evaluator autorizat. Activitatea de evaluare din România este reglementată prin OG Nr. 24/2011. Evaluarea oricărui bun imobil se poate realiza prin respectarea acestei Ordonanțe de către evaluatorii autorizați care dețin specializarea EPI (Evaluarea Proprietății Imobiliare) și sunt membri ANEVAR.

Procesul de evaluare reprezintă o procedură sistematică pe care un evaluator o urmează pentru a formula o concluzie bine documentată, credibilă, privind valoarea unei proprietăți imobiliare, procedură finalizată, de regulă, prin emiterea unui document numit raport de evaluare. În general, obiectivul misiunilor de evaluare este de a emite o concluzie cu privire la valoarea de piață. Procesul de evaluare conține toți pașii necesari pentru estimarea acestui tip de valoare, dar și a altor tipuri de valoare recunoscute și definite în Standardele de evaluare în vigoare, emise de ANEVAR și obligatorii pentru activitatea de evaluare din România.

Pentru estimarea valorii proprietății imobiliare se pot aplica una sau mai multe dintre cele trei abordări recunoscute:

  • abordarea prin piață
  • abordarea prin venit
  • abordarea prin cost

Pentru estimarea autorizata ANEVAR a valorii de piață a unei proprietăți imobiliare de tip rezidențial, din punct de vedere al evaluării, bunurile se clasifică în patru categorii: bunuri imobile (proprietăți imobiliare); bunuri mobile; întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale; acțiuni și alte instrumente financiare.

Acest ghid ANEVAR este dedicat evaluării proprietăților imobiliare, tipul de bun cel mai des tranzacționat și evaluat. Evaluatorii autorizați întocmesc rapoarte de evaluare ce exprimă opinii cu privire la valoarea unei proprietăți imobiliare. Aceștia pot fi solicitați să evalueze apartamente în bloc sau în case, case cu teren, terenuri libere, clădiri de birouri, mall-uri, hoteluri, proprietăți industriale, ferme agricole și altele. Un raport de evaluare poate fi solicitat atunci când proprietatea este vândută, închiriată, ipotecată sau asigurată, în scopul stabilirii valorii impozabile sau pentru raportare financiară etc. cel mai des utilizată este abordarea prin piață. În cadrul acesteia, prețurile unor proprietăți cu caracteristici asemănătoare sunt comparate și ajustate pentru diferențele constatate între caracteristicile acestora și cele ale proprietății subiect. Rezultatele acestei comparații sunt analizate și este formulată concluzia privind valoarea proprietății subiect sau intervalul de valori în care aceasta se află.

Aici puteti contacta un evaluator ANEVAR.

Ghid ANEVAR pentru beneficiarii rapoartelor de evaluare imobiliara

Ghid ANEVAR pentru beneficiarii rapoartelor de evaluare imobiliara

Mai multe detalii despre cum ar trebui sa aiba loc inspectia proprietatii dar si o serie de intrebari frecvente gasiti in ghidul editat de ANEVAR:

Ghidul ANEVAR pentru utilizatorii de rapoarte de evaluare