Despre cota de impozitare 2019 din Bucuresti

Articol actualizat in 2018: In Bucuresti pentru anul 2019, au fost puse in dezbatere publica nivelurile impozitelor (cota de impozitare 2019) și al taxelor locale, urmand a fi aprobate pana la sfarsitul lunii decembrie.

Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de calcul al impozitului pe cladire in 2019 contactati un evaluator ANEVAR la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro

Dintre acestea vi le prezentam in cele ce urmeaza pe cele cu impact în sectorul constructiilor :

Cota de impozitare 2019 pe cladiri datorata de persoanele fizice

– Pentru cladirile rezidentiale și cladirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2019 este 0,1%

– Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2019 este  0,2%

Cota de impozitare 2019 / taxa pe cladire datorata de persoanele juridice

– Pentru cladirile rezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2019 este  0,2%

– Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2019 este  1,5%

 

Cota de impozitare 2019

Cota de impozitare 2019

Pentru calculul impozitului / taxei pe teren (lei/ha)

  1. a) intravilan

Zona în cadrul localității:

 10.353

 8.597

 6.499

– 4.447

  1. b) extravilan

Categoria de folosință:

Teren cu construcții – 27

Teren arabil  46

Pășune  24

Fâneață  24

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 5.1  52

Vie până la intrarea pe rod – 0

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 6.1 – 52

Livadă până la intrarea pe rod – 0

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la 7.1 – 12

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție – 0

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  4

Teren cu amenajări piscicole – 30

Drumuri și căi ferate – 0

Teren neproductiv – 0

Categoriile de impozit

Incepand de anul trecut impozitul pe locuințe nu mai ține cont de calitatea proprietarului persoană fizică sau persoană juridică ci de scopul utilizării clădirii. Astfel, impozitele sunt structurate în următoarele 3 categorii:

  1. folosirea clădirii în scop rezidențial/locuință, cu cota de impozitare 2018 între 0,08% și 0,2%;
  2. folosirea clădirii în activități economice (sedii PFA, sedii firmă, cabinete etc) cu procente de impozitare (cota de impozitare 2019) între 0,2% și 1,3%, cu condiția ca aceste clădiri să fie reevaluate/ construite/ achiziționate în ultimii 5 ani.
  3. folosirea clădirii în activități economice dar construcția nu este reevaluată în ultimii 5 ani, când cota de impozitare 2018 este de 2% din valoarea clădirii.

În plus, prin Codul Fiscal apar următoarele majorări ale bazei impozabile pentru construcții:

  1. valoarea metrului pătrat de construcție în anul 2019 este de 1.000 lei/metru pătrat
  2. Incepand de anul trecut odata cu intrarea in vigoare a Codului fiscal avem creșterea indicelui de majorare a valorii construcției pentru măsurarea la exterior la procentul de 40%, respectiv la o valoare a indicelui de 1,4 față de o valoare a indicelui aplicabilă în 2015 de 1,2 când procentul de actualizare era de 20%;
  3. autoritățile locale pot majora cu până la 50% aceste procente.

Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de calcul al impozitului pe cladire in 2019 contactati un evaluator ANEVAR la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro