Dictionar

Dictionar2021-02-28T16:46:56+03:00
dictionar termeni constructii

Dicționar construcții și arhitectură

Dicționar cu termeni de specialitate

Dicționar construcții și arhitectură conține definiții generale și din următoarele domenii de specialitate: arhitectură, construcții, drept, drumuri, instalatii, securitate la incendiu, structura de rezistență, topografie, urbanism etc. Modul de lucru este extrem de simplu şi intuitiv. Puteți căuta cuvinte, fragmente de cuvinte şi chiar expresii şi fraze în căsuta de căutare sau vizualiza termenii de specialitate prezentați în pagină. Apăsați + pentru a vizualiza definiția.

În cazul în care aveți un termen pe care vreți să-l găsiți dar nu apare în dicționar construcții și arhitectură AIA Proiect vă sugerăm să ne scrieți în secțiunea comentarii de la finalul paginii.

Cele mai întâlnite

Adapost ‘ALA’2020-03-20T23:17:26+03:00

Abreviere aparare locala antiaeriana, adapost de protectie civila executat la subsolurile constructiilor industiale, socio-culturale, de locuinte. Pentru constructiile de locuinte suprafata este de 1mp/persoana dar nu mai putin de 9mp;

Antemasuratoare2020-03-20T23:22:05+03:00

Document tehnic ce stabileste, pe baza proiectului constructiei, cantitatile de materiale (pe tipuri si dimensiuni) care sunt necesare pentru executia constructiei;

Anteproiect2020-03-20T23:22:18+03:00

(Tehn.) Proiect sumar care cuprinde numai elementele esentiale si caracteristice ale unei lucrari, fara detalii, masurate si calculate aproximativ.

Se intocmeste pentru a da o informatie generala asupra conceptiei si asupra modului de executie a lucrarii dorite sau pentru a servi ca baza pentru inceperea lucrarilor, pana la realizarea proiectului definitiv;

Audit energetic al clădirii/unității de clădire/grupului de clădiri2021-06-04T18:14:15+03:00

Totalitate a activităţilor specifice, inclusiv elaborarea raportului de audit energetic, prin care se obţin date despre consumul energetic al unei clădiri/unități de clădire/grup de clădiri existente, se identifică
soluţiile rentabile de economisire a energiei prin creșterea performanței energetice, se cuantifică economiile de energie și se evaluează eficienţa economică a soluţiilor propuse, estimând costurile și durata derecuperare a investiţiei.

Autorizatia de desfiintare ( AD )2020-03-20T23:22:28+03:00

Se emite în aceleasi conditii ca si Autorizatia de Construire ( AC ). Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza Autorizatiei de Desfiintare ( AD ) obtinute în prealabil de la autoritatile pe al caror teritoriu administrativ se executa lucrarile: presedintii consiliilor judetene, primarul generalal municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti sau ai oraselor si comunelor.

Betonul celular usor ( BCU )2020-03-20T23:22:37+03:00

Fara autoclavizare, betonul celular este un material de constructii asemanator BCA-ului. BCU se obtine prin amestecul unui mortar (nisip, ciment si apa) cu o spuma ionizata preparata si injectata de catre o instalatie speciala. BCU este un bun izolator termic, fiind folosit la realizarea peretilor exteriorisi interiori neportanti. Peretii pot fi realizati prin turnare directa in cofraj (monolit) sau din caramizi (blocuri de zidarie).

Caramida Nevada2020-03-20T23:22:44+03:00

Caramida din sticla;

Certificat de performanță energetică2021-06-04T18:13:56+03:00

Document tehnic legal care indică performanţa energetică calculată în condiții prestabilite de confort a obiectivului evaluat (clădire, unitate de clădire). Documentul trebuie elaborat conform prezentei metodologii de calcul al performanței energetice a clădirilor și cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii echivalente de CO2.

Pentru clădirile existente certificatul include în anexă și măsurile recomandate atât pentru reducerea consumurilor energetice cât și pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în consumul total.

Circuitul agricol2020-03-20T23:22:51+03:00

Ansamblul terenurilor destinate productiei agricole;

Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB-nearly zero energy building)2021-06-04T18:14:06+03:00

Clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului
sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021 (după 2031 proporția minimă de energie din surse regenerabile se va stabili prin Hotărâre a Guvernului, conform prevederilor din legea 372/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Cofraj pierdut2020-03-20T23:23:03+03:00

Cofraj care ramane inglobat in masa betonului armat. Termen echivalent: cofraj mort.

Compactare2020-03-20T23:22:57+03:00

Operatie de micsorare a porozitatii unui sistem granular prin batere, vibrare sau compresare;

CÚLA, cule2020-03-20T23:23:08+03:00

1.Cladire în forma de turn, cu baza dreptunghiulara (care servea, în trecut, si ca loc de aparare).

2. (Înv.) Turn circular; cupola, bolta. Turn boltit în palatul domnesc, în care se pastra vistieria; p. ext. vistierie, tezaur.

3. (Înv.) Beci boltit; subterana

CUT2020-03-20T23:23:13+03:00

Prescurtare de la „Coeficient de utilizare a terenului” reprezinta raportul dintre suprafata desfasurata a constructiei si suprafata terenului. Coeficient maxim de utilizare a terenului reprezinta valoarea maxima atmisa in zona respectiva prin regulamentele de urbanism.

Detalii de executie (DDE/DE)2020-03-20T23:23:22+03:00

Faza ultima a unui proiect in care sunt definite in detaliu toate elementele tehnice ale unei constructii. Este strict necesara atunci cand exista elemente constructive cu forme, dimensiuni si imbinari neuzuale si cand trebuie sa existe un dosar tehnico-economic complet al investitiei;

Diriginte de santier2020-03-20T23:23:17+03:00

Specialist in domeniul constructiilor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei. El este atestat ca atare de catre ministerul de resort (Ministerul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei). Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul si trebuie sa fie independent fata de cei din urma;

Energie regenerabila – energie verde2020-11-08T10:49:54+03:00

Energia regenerabila reprezinta energia obtinuta din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie se obtine din surse practic inepuizabile. Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat în mod semnificativ în ultimii ani. În 2009, liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În 2018, s-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030.

În ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la „Pactul ecologic european”, prezentat de Comisie în decembrie 2019. Parlamentul a formulat o serie de recomandări, printre care aprovizionarea cu energie curată, sigură și la prețuri accesibile. În acest spirit, a solicitat revizuirea Directivei privind sursele regenerabile de energie și stabilirea unor obiective naționale obligatorii pentru fiecare stat membru în parte și a recomandat punerea în aplicare a principiului „eficiența energetică pe primul loc” în toate sectoarele și politicile. Implementarea NZEB (nearly zero energy building) in Romania reprezinta una din cerintele importante ale Comisiei

Sinonim: energie verde.

Fatada2020-03-20T23:23:27+03:00

Reprezinta partile exterioare verticale ale unei cladiri. Fatada principala este fatada aflata in spre strada sau fatada unde se gaseste intrarea principala in cladire;

Geotehnica2020-03-20T23:26:27+03:00

Ramura tehnica a geologiei care studiaza procesele geologice si fizico-mecanice ale solurilor (rocilor), a modului de comportare ale acestora in raport cu constructiile in vederea determinarii conditiilor de proiectare si executie a diferitelor lucrari ingineresti, a masurilor necesare pentru asigurarea stabilitatii acestora, precum si pentru punerea in valoare a rocilor utile in vederea folosirii lor in diverse domenii. In proiectare rezultatul studiului geotehnic este determinant.

Graficul de executie2020-03-20T23:23:33+03:00

Documentul detaliat care se inscrie in termenele intermediare ale graficului general de realizare a investitiei. El precizeaza termenele pentru diferitele faze ale realizarii investitiei, participantii, categoriile de lucrari si etapele interventiei participantilor.

Hidrotehnic2020-03-20T23:26:34+03:00

Ramura a tehnicii care se ocupa cu folosirea apei si cu proiectarea si executarea lucrarilor defolosire a apei, a energiei hidraulice si a lucrarilor de prevenire a distrugerilor provocate de ape. Privitor la hidrotehnica care apartine hidrotehnicii.

Incinta2020-03-20T23:26:38+03:00

Spatiu (mare) inchis in interiorul unei constructii.

Lucarna2020-03-20T23:26:43+03:00

Fereastra mica, situata in plan vertical, integrata in versantii acoperisurilor.

Mansarda2020-03-18T17:46:03+03:00

Cat locuibil amenajat in spatiul acoperisului. Caracteristic pentru spatiile in mansarda este ca ele au portiuni de pereti si de tavan inclinate pentru a se inscrie in gabaritul acoperisului si se poate intinde pe o suprafata reprezentand maximum 60% din suprafata nivelului (catului) inferior.

Mobilierul urban2020-03-18T18:07:03+03:00

Sunt acele elementele functionale si/sau decorative amplasate în spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor, piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

Nacela2020-03-18T18:18:52+03:00

(Constructii) Structura metalica (in general), ridicata sau avand sistem propriu de tractiune pe verticala(cataratoare, auto-ridicatoare) folosita ca mijloc de transport de materiale si/sau muncitori, fie la constructii inalte fie la constructii unde alte mijloace de transport pe verticala nu sunt posibile. Face obiectul unor omologari speciale in Romania (ISCIR). Masurile de securitate a muncii trebuie atent studiate, in special in legatura cu viteza vantului.

Neportant2020-03-18T18:36:45+03:00

(Constructii) Denumire ce evidentiaza caracterul nestructural al unui element de constructie (ex.: „perete neportant”). Elementele neportante nu pot prelua incarcari de la alte elemente ale constructiei; se pot totusi deosebi elementele neportante AUTOPORTANTE care, neprimind sarcini de la alte elemente, isi poarta totusi propria greutate pe intreaga inaltime a cladirii, transmitand-o solului prin fundatii proprii, de elementele neportante PURTATE, care nu primesc sarcini de la alteelemente si care isi transmit propria greutate unor elemente structurale ale constructiei: plansee, grinzi, stalpi etc. Termen echivalent: nepurtator.

Nivel2020-03-20T23:26:48+03:00

1.Plan orizontal ce limiteaza inaltimea unui element natural sau construit: nivelul solului, nivelul pardoselii unui etaj etc.

2.Termen utilizat adesea in locul denumirilor CAT sau ETAJ.

3. Cota denivel: Inaltime masurata de la o cota de referinta care poate fi aceea a trotuarului, aceea a pardoselii finite a parterului unei cladiri sau o alta cota stabilita dupa alte criterii ce pot conveni unor anume situatii concrete. In proiecte, cotele de nivel semnificative se indica atat pe reprezentarile in plan cat si pe reprezentarile in sectiune verticala.

Otel beton (fierbeton)2020-03-18T19:15:20+03:00

(Constructii) Denumire data barelor de otel rotund neted sau prezentand proeminente, destinate confectionarii armaturilor pieselor din beton armat.

PAC sau DTAC2020-04-03T19:13:52+03:00

Proiectul pentru autorizatia de construire sau documentatia pentru autorizatia de construire.

Faza a proiectului unei constructii care cuprinde documentatia tehnica minima necesara pentru eliberarea autorizatiei de construire si se constituie din parti ale proiectului tehnic (PT), necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

El cuprinde planuri de specialitate:

  • arhitectura: amplasament, sectiuni orizontale (partiu-ri) pe niveluri si verticale (longitudinale si transversale), fatade, invelitoare;
  • structura de rezistenta:fundatii si detalii fundatii;
  • instalatii:schemele coloanelor instalatiilor electrice, termice, sanitaresi memorii tehnice.

Elaborarea unui proiect strict in faza P.A.C. sau DTAC se justifica doar in situatia in care nu se stie precis daca se va realiza constructia deoarece conduce la efectuarea unor cheltuieli initiale minime. Altfel, atunci cand se va trece la realizarea constructiei costurile de proiectare vor creste simtitor intrucat tarifele fazelor superioare (minim P.T.) impreuna cu cele initiale (faza P.A.C. / DTAC) vor fi cu siguranta mai mari decat cele care s-ar fi obtinut prin contractarea de la inceputa fazei necesare.

Pahar (fundatie)2020-03-18T19:25:30+03:00

(Constructii) Talpa de fundatie din beton armat, prefabricata, prevazuta cu un locas in forma de triunghi de piramida rasturnat – paharul – in care patrunde extremitatea inferioara a stalpului prefabricat.

Palplansa2020-03-18T20:17:00+03:00

(Constructii) Element de protectie a sapaturilor in terenuri lipsite de coerenta si expuse infiltratiilor de apa.

Serealizeaza din elemente lamelare din lemn sau din tabla de otel, corespunzator profilate pentru ase imbina intre ele, care sunt infipte in pamant prin batere sau vibrare, pentru a forma o incinta inchisa in care sapatura se poate executa fara pericolul prabusirii peretilor.

Parcela, parcele2020-03-18T20:28:10+03:00

(Urbanism) Portiune de teren precis delimitata în cadrul unei suprafete mai mari, destinata unei anumite întrebuintari.

Placi de sticla cristalizata2020-03-18T21:38:03+03:00

Sunt placi de sticla opace, cu rezistente mecanice foarte mari si foarte rezistente la socuri.

Se folosesc la captusirea peretilor interiori in incaperile cu umiditate pronuntata.

Plan2020-03-18T21:39:51+03:00

1.Denumire data in desenul tehnic pentru constructii, sectiunilor plane orizontale printr-o cladire.

2. Denumire data, prin extindere, intregii documentatii desenate a unui proiect: planurile unei cladiri.

3. Care se refera la o suprafata fara denivelari.

4. Program de desfasurare pe etape a unei activitati: planul de desfasurare a lucrarilor de santier ale unei constructii.

5. Ansamblu de dispozitii stabilite anticipat, care trebuie aplicate in vederea atingerii unui anumit obiectiv: plande masuri.

Plan de amplasament2020-03-18T21:41:41+03:00

(Cadastru) Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate – schita a unui teren construit sau nu realizata pe baza unor masuratori topografice intocmit de un cadastrist autorizat. Cuprinde: schita terenului, punctele de coordonate, suprafata terenului, adresa bunului imobil, numele si adresa proprietarului. Este parte a unei documentatii de cadastru si este avizat de oficiu de cadastru.

Plan de situatie2020-03-18T21:53:01+03:00

Plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie,intocmit la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500 sau 1:100, dupa caz prin care se precizeaza parcela cadastrala avuta in vedere, amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, desfiinta sau construi, precum si cote si accese pietonale si carosabile, plantatii.

Pod2020-03-18T22:29:33+03:00

1.Spatiu cuprins in acoperis intre ultimul planseu al cladirii si invelitoare. 2.Sistem portant desfasurat peste o apa pentru a permite trecerea de pe un mal pe celalalt.

Policlorura de vinil (PVC )2020-03-18T22:34:36+03:00

Rasina sintetica termoplastica stand la baza mai multor tipuri de materiale plastice rigide, semi-rigide sau plastifiate folosite in invelitori (jgheaburi, burlane), instalatii (conducte pentru apa recesi conducte de scurgere pentru ape uzate, tuburi de protectie pentru conductoare electrice), pardoseli finisaje pentru pereti (placaje, tapete), ferestre si usi, pereti despartitori usori etc.

Pop2020-03-18T22:52:00+03:00

1.Element vertical intrand in alcatuirea unei sarpante.

2.Element vertical din lemn sau metal ce sprijina cofrajele planseelor si grinzilor pana la intarirea betonului.

Prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)2020-03-18T23:07:02+03:00

Cuprinde un complex de masuri in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora. Pentru organizarea si supravegherea activitatilor din acest domeniu este infiintat un organism al statului – Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Documentatia pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor se intocmeste in conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr.791/1998. Categoriile de lucrari care se supun autorizarii pentru prevenirea si stingerea incendiilor suntenumerate in Hotararea Guvernului nr. 571/1998.

Avizele PSI eliberate isi pierd valabilitatea dacain termen de 2 ani nu au fost incepute lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica.

Proiect2020-03-18T23:10:10+03:00

1.Lucrare tehnica, compusa din piese desenate si piese scrise, urmand a constitui documentatia pentru realizarea unei lucrari: obiect, instalatie, cladire etc.

2. Plan sau intentie de a intreprindeceva, de a organiza, de a face un lucru.

Raport de expertiza2020-03-18T23:30:16+03:00

Lucrare care consemneaza constatarile expertului tehnic legate de obiectul expertizei pentru cunoasterea starii sale tehnice, evaluarea nivelului de protectie in conditiile existente si cele viitoare (urmare a realizarii modificarilor propuse) si recomanda solutii tehnice pentru remedierea defectiunilor constatate si/sau pentru realizarea proiectului de modificare.

Rasina epoxidica2020-03-18T23:32:25+03:00

(Constructii) Propan (bisfenol, dian) se obtine prin condensarea fenolului cu acetona, dupa care printr-o noua condensare cu epiclorhidrina se obtine rasina epoxidica. Proprietati mecanice excelente. Tratament pt. consolidare si bariera de vapori impotriva umiditatii crescute (max. 5%cm ) la sape grosiere, tratament antipraf la pardoselile din beton. se foloseste la lucrarile demontaj parchet s.a.

Receptia – lucrarilor2020-03-18T23:33:42+03:00

Constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instaltii se efectueaza atât lalucrari noi, cat si la interventii în timp asupra constructiilor existente, conform legii.

Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, dupacum urmeaza:

– receptia la terminarea lucrarilor;

– receptia finala.

Releveu2020-03-18T23:38:43+03:00

Cuprinde planurile tuturor nivelurilor, planul acoperisului, principalele sectiuni, toate fatadele sub forma unor planse redactate la scara 1:100 sau 1:50, care evidentiaza spatiile si functiunile existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente.

Retragere2020-03-18T23:39:19+03:00

(Arhitectura) Denumire data planurilor întinse fata de planul principal al unei fatade.

Riscul seismic2020-03-18T23:43:58+03:00

Reprezinta probabilitatea ca o constructie sa nu reziste la un cutremur de un grad stabilit pe zone seismice, prin acte normative. Pentru Bucuresti calculul structurii de rezistenta se face pentru un nivel de 8 grade pe scara MVK.

Rost2020-03-18T23:47:27+03:00

1.Denumire data spatiilor ce separa doua elemente de constructie sau de finisaj: rosturile dintre caramizi, cele dintre tocurile ferestrelor si usilor din zidarie, rosturile de dilatatie si cele detasare.

2. De dilatatie: Intrerupere a unei cladiri de la partea superioara pana la fundatie -ce se face pentru a permite libera dilatare sau contractare a tronsoanelor de cladire sub influenta variatiilor de temperatura, impiedicand in acest fel aparitia unor tensiuni interne care ar putea determina deteriorarea unora dintre elementele structurale ale cladirii.

3. De tasare: Intreruperea unei cladiri pe toata inaltimea sa, inclusiv fundatia, intr-o zona in care incarcari inegale sau diferente in caracteristicile fizico-mecanice ale solului ar putea determina tasari inegale sub fundatii. Multumita rezistentei rostului de tasare, solul poate ceda in mod diferit sub fiecare dintre portiunile cladirii intrerupte de rost, cele doua tronsoane alunecand unul pe langa celalalt, fara a se produce deteriorari.

Scafa2020-03-20T23:49:43+03:00

1.Scafa este o suprafata curba sau cu muluri care face racordarea intre peretii si tavanul unei incaperi sau intre pereti si podea.

2. Ansamblu ornamental aplicat pe tavan pentru a ascunde vederii corpurile de iluminat.

Schita2020-03-20T23:57:33+03:00

1.A desena ceva în mod schematic, a executa în câteva linii generale un desen preliminar, fugitiv.

Fig. A contura, a descrie, a reda ceva în scris prin câteva trasaturi caracteristice.

2. A fixa punctele principale ale unui plan, ale unei lucrari, a proiecta în linii mari; a concepe.

Sectiune2020-03-21T00:05:31+03:00

1.Taietura plana, reala sau imaginara, printr-un corp, o cladire, un teren etc.

2. Desen reprezentand suprafata determinata de intretaierea unui plan cu un sistem tridimensional: element, piesa, cladire etc. In constructii, termenul

SECTIUNE este utilizat de regula pentru sectiunile situate in planuri verticale in timp ce pentru sectiuni situate in planuri orizontale se foloseste mai frecvent termenul PLAN.

Sindrila2020-03-21T00:07:18+03:00

Material de invelitoare format din placi de lemn cu sectiune triunghiulara, prevazute cu ulucuri longitudinale pe canturile groase pentru a se imbina cu piesele alaturate.

Standard2020-03-21T09:11:20+03:00

1.Norma sau ansamblu de norme care reglementeaza calitatea, caracteristicile, forma etc.unui produs, metodele de verificare a acestor caracteristici, norme de proiectare sau de executie a unor lucrari si conditiile de receptie a acestora, termenii de specialitate avand aplicare obligatorie pe teritoriul unui stat.

2. Document in care sunt consemnate aceste norme. Termen echivalentuzual: STAS.

Structura spatiala2020-03-21T09:55:03+03:00

Tip de structura formata din elemente liniare sau desfasurata in suprafata, in calculul careia se valorifica continuitatea si conlucrarea elementelor invecinate in spatiul cu trei dimensiuni.

Structurile spatiale se pot prezenta sub o infinita varietate de rezolvari bazate pe utilizarea barelor sau scandurilor din lemn, tevilor, profilelor sau tablei din otel sau din aluminiu, cablurilor din otel, foliilor din materiale din polimeri sau tesaturilor din fibre naturale sau sintetice, betonului armat etc.

Subsol2020-03-21T10:11:53+03:00

Cat al unei cladiri avand mai mult de jumatate din inaltimea sa sub nivelul trotuarului.

Suprastructura2020-03-21T10:16:31+03:00

Parte a unei cladiri situata deasupra solului, cuprinzand parterul si caturile urmatoare.

Tablier2020-03-21T10:20:19+03:00

(Constructii) Denumire data sistemului orizontal de rezistenta al unui pod, care poarta calea de circulatie; se compune, in general, dintr-un sistem mai simplu sau mai complex constituit din grinzi longitudinale si transversale, elemente de contravantuire, traversele sau placa de rezemare a caii, etc.

Vang2020-03-21T11:22:13+03:00

(Constructii) Grinda inclinata, dispusa in lungul rampelor scarilor, pentru a sustine treptele. Vangurile se pot afla de o parte si de alta a rampei, cumprinzand treptele intre ele numai intr-o singura parte sau, central, dedesubtul rampei.

Verificator de proiect2020-03-21T11:39:33+03:00

Specialist cu multa experienta in domeniul sau de activitate, atestat ca atare de catre Ministerul de resort.

In cazul constructiilor verificatorii sunt atestati de catre Ministerul Lucrarilor Publice. Verificatorii sunt profilati pe specialitati cum sunt:

  • arhitectura
  • structura de rezistenta
  • instalatii
  • etc.

Verificatorul de proiecte trebuie sa fie independent fata de proiectant.

Zidarie2020-03-21T11:46:33+03:00

Prin zidarie se intelege un element de constructie alcatuit, dupa anumite reguli, din pietre naturale sau artificiale.

Zona protejata2020-03-21T11:50:23+03:00

Suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse al subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. in care se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inaltime si volumetrie.

Zona urbanistica2020-03-21T11:52:36+03:00

Delimitare teritoriala urbana cu caracteristici urbanistice comune.

Conform P.U.G. Bucuresti -exista urmatoarele zone:

A – activitati productive si de servicii;

CA – centrala in afara limitelor CP;

CB – nuclee urbanistice strategice aflate in afara zonei centrale;

CP – de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice ;

G – gospodarie comunala;

L – locuinte;

M – mixta;

R – echipamente tehnice majore;

S – destinatie speciala;

T – transporturi;

V – spatii verzi;

EX -rezervate, aflate in afara teritoriului administrativ al localitatii.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top