Incepand cu 01.01.2021 avem cerinte legale noi pentru autorizarea cladirilor! Studiu NZEB sau Studiul clădirii cu consum de energie aproape egal cu zero intra in scena.

Care sunt prevederile legale NZEB?

Directiva 2010/31/UE (transpusa in legislatia locala) privind performanţa energetică a clădirilor reprezintă principalul instrument legislativ la nivelul UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor. Un element-cheie al actului normativ comunitar îl reprezintă cerinţele referitoare la clădirile al căror consum de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero.

Ati intalnit termenul Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero in certificatul de urbanism?

Contactati un specialist la 0722494447 sau aici (CLICK).

“Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.”  sau mai simplu, este necesar un studiu NZEB si implemenetarea masurilor prevazute.

Studiul NZEB sau Studiul clădirii pentru consumul de energie aproape egal cu zero, se intocmeste cu raspunderea legala asumata a unei echipe multidisciplinare formata specialisti autorizati cum ar fi auditor energetic, arhitect, inginer de instalatii si/sau evaluator.

Studiul cladire consum aproape zero - studiu NZEB

Studiul cladire consum aproape zero – studiu NZEB

Cui se adreseaza un studiu NZEB / studiul clădirii cu consum de energie aproape egal cu zero

Celor care sunt implicati direct in activitatea de proiectare a cladirilor noi le recomandam sa parcurga cu atentie Directiva Europeană a Performanței Energetice a Clădirilor 2010/31/EU(o gasiti la finalul acestui articol). Acolo este mentionat explicit ca o clădire cu consum de energie aproape egal cu zero este definită ca fiind clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată, a cărei cerință de energie (“energy required”) din surse convenționale este aproape egal cu zero sau foarte scăzută, și care este acoperită într-o mare proporție din surse regenerabile, incluzând energie regenerabilă generată local.

In legislatia locala vom gasi transpunerea acestei directive europene in legea 372/2005 actualizata.

Studiul NZEB ne ajuta sa intelegem daca o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero definita ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit conform cerintelor legale.

Pentru a garanta un parc imobiliar național cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat și pentru a facilita transformarea eficace din punctul de vedere al costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, strategia de renovare pe termen lung prevăzută se stabilește o foaie de parcurs cu măsuri și indicatori de progres măsurabili la nivel național, având în vedere obiectivul pe termen lung al tarii noastre.

 

Afla mai multe despre Studiu NZEB Contactati un specialist la 0722494447 sau aici (CLICK).

Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero

Clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero reprezinta un concept nou in proiectare ce are la baza un set clar de indicatori si cerinte de performanta energetica menit sa sustina incadrarea unui anumit edificiu in definitia mai sus mentionata. De aceasta incadrare se va ocupa studiul NZEB. Asa cum a formulat legiuitorul conditionarea este explicita si se refera la momentul receptiei astfel incat toti pasii anteriori (exectutie, proiectare, concept si studiu de fezabilitate) vor trebui sa considere si sa implementeze cerintele fundamentale de eficianta energetica.

Masurarea si monitorizarea performantei energetice este una din obligatiile asumate ale specialistilor. Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilește prin reglementări tehnice si este asumat in studiu NZEB. Ponderea de utilizare a energiei din surse regenerabile se va stabili in conformitate cu normele legale diferențiat pe funcțiunile clădirilor și zone cu potențial de energie din surse regenerabile.

La fel ca si auditul energetic in cazul cladirilor exsitente, studiul NZEB sau studiul clădirii pentru consumul de energie aproape egal cu zero vine in sprijinul proiectantilor de cladiri in vederea respectarii cerintelor legale referitoare la performanta energetica si la incadrarea in cerintele minime de consum energetic.

Studiul cladirii cu consum aproape de zero

Studiul cladirii cu consum aproape de zero

Masurile de reducere a consumului de energie in studiul NZEB

Studiul NZEB genereaza un set de masuri ce au scopul clar de reducere a consumului de energie clasica si utilizarea la maxim a surselor verzi, cu factor de poluare minim. In plus, in acest studiu este detaliata perfomanta energetica a cladirii analizate, specific si sunt oferite masuri personalizate dupa criteriile cele mai eficiente. Analiza tehnico-economica a solutiei propuse (NU generalitati, aspecte dedicate obiectivului analizat)  pune in lumina corecta eficienta din punct de vedere economic a investitiei propuse spre realizare si calculeaza durata de amortizare in functie de varianta aleasa.

Prin acest studiu NZEB se genereaza implicit o colaborare directa intre toti factorii implicati in edificarea obiectivului, fiecare specialist avand capacitatea si competentele proprii de imbunatatire a performantei energetice in vederea respectarii normelor metodologice si a cerintelor legale.

Ce se schimba din 2021?

Reducerea consumului de energie a unei cladiri devine, incepand din 01.01.2021, nu doar un deziderat. Se transforma intr-o obligatie legala de care toti specialistii vor trebui sa tina cont atat la o cladire existenta pentru care se intentioneaza renovarea, extinderea, recompartimentarea, etc. dar mai ales la toate cladirile noi indiferent de functiunea acestora.

Pentru încadrarea în termenele prevăzute legal privind realizarea clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice locale competente în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire, se solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Cine urmareste indeplinirea cerintelor

Toate aceste aspecte plus altele de importanta majora in noul context sunt disponibile in Studiul NZEB / Studiul clădirii al carei consum de energie este aproape egal cu zero.

O atentie sporita a acestui subiect se va acorda de catre autoritatile locale prin planul național pentru creșterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero și încurajarea realizării transformării eficiente – din punctul de vedere al costurilor – a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a planurilor locale multianuale, elaborate de autoritățile administrației publice locale, plan care se revizuiește o dată la 3 ani.

Descarca DIRECTIVA 2010_31_UE privind performanța energetică a clădirilor_AIA Proiect.