Poate cel mai important document necesar nu doar la edificarea constructiilor ci si la alte scopuri cum ar fi vanzarea, creditarea, inregistrarea, dovada solvabilitatii, etc. este un extras de carte funciara. Un extras de carte funciara poate fi cerut la (re)innoirea unui act (de inchiriere, concesiune, proprietate,etc.), la instalarea utilitatilor pe un amplasament (electrica, gaze, apa sau canal, etc.), la eliberarea unor acte de catre primaria in raza careia se afla imobilul si multe, multe alte situatii.  Acest document poate fi necesar pentru orice imobil fie el teren, casa, apartament sau anexe aflate in proprietatea unei persoane fizice sau juridice. Poate cel mai intalnit dintre scopurile enuntate mai sus este vanzarea proprietatii, un extras de carte funciara in termenul legal de folosinta este obligatoriu la instrainarea bunurilor mobile. Conform legislatiei in vigoare, fiecare imobil ar trebui sa aiba o carte funciara atasata la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara  iar documentul de care vorbim astazi este un extras al acestei carti funciare, extras de carte funciara.

Rolul sistemului de publicitate imobiliară – de a aduce în atenţie publică constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept de proprietate asupra unui bun imobil, prin înscrierea acestor acţiuni în cartea funciară – rol de ocrotire juridică a dreptului de proprietate.

Extras de carte funciara AIA Proiect ANCPI

Extras de carte funciara AIA Proiect ANCPI

Vom trata pe larg in acest articol un scop care ne este mai apropiat activitatii noastre si anume un extras de carte funciara pentru constructie. Acesta este cerut de catre autoritatile locale atat la eliberarea unui certificat de urbanism cat pe parcursul autorizarii unui proiect de casa sau orice alta functiune (comerciala, industriala, agricula, etc.). Acest document va fi solicitat in documentatiile mai multor aviz de amplasament sau acord de construire.

Extrasul de carte funciara poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D. sau P.U.Z. (Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Acest document (extras de carte funciara) poate fi de mai multe feluri

 

  1. Extras de carte funciara pentru informare.

Extrasul de carte funciara pentru informare reprezinta o situatia cadastrala si juridica a unui imobilel, la momentul intocmirii acestuia. Acesta contine diferite informatii cu privire la suprafata imobilului si descrierea acestuia, la dreptul de proprietate si eventualele sarcini existente asupra imobilului. Acest document este cel mai des intalnit si poate fi solicitat de catre oricine, nu este necesar sa fie in legatura directa cu proprietarul. NU este doar pentru proprietar acest acest document, poate fi solicitat de oricine chiar daca nu este proprietar sau nu are legatura cu proprietatea careia i se solicita un extras de carte funciara. Asa cum este denumit, un extras de carte funciara de informare are exclusiv rolul exclusiv informativ, acela de a transmite diverse date despre imobilul la care face referire.

Un extras de catre funciara pentru informare este folosit in majoritatea cazurilor pentru diverse actiuni asupra imobilului (utilitati, interventii, primarie sau autoritati, etc.) dar NU poate fi utilizat pentru tranzactionarea proprietatii, nu este aceptat la instrainarea bunului mobil. Pentru aceasta activitate avem un alt tip de extras de carte funciara.

Extras carte funciara pentru informare

Extras carte funciara pentru informare

Acest document este format din 3 parti dupa cum urmeaza

Partea I – Descrierea imobilului – aici se regasesc informatii tehnice despre imobil cum ar fi suprafata imobilului, cotele partilor comune (la bloc, de exemplu, casa scarilor), cotele de teren care revin imobilului, numarul de incaperi, categoriile de folosinta, dependinte, daca e cazul cote indivize precum si numarul cadastral;

Partea a II-a – Proprietari și acte – in aceasta sectiune sunt mentionati proprietarii (sau proprietarul daca e unul singur) imobilului, actul in baza caruia s-a inscris dreptul de proprietate (de exemplu contractul de vanzare-cumparare, certificatul de mostenitor etc), relatiile dintre proprietari (daca imobilul este proprietatea a doi soti si a fost dobandit in timpul casatoriei acesta este un bun comun), stramutarile proprietatii, servitutii si dezmembramite ale proprietatii, ;

Partea a III-a – Sarcini – cuprinde eventualele sarcini care greveaza imobilul (de exemplu, ipoteci, promisiuni de vanzare-cumparare, procese pe rol care au fost inscrise etc). Conditia ca aici sa apara toate sarcinile este ca cineva sa fi solicitat inscrierea acestor in cartea funciara a imobilului. Pot exista sarcini care nu apar in aceasta perte daca ele nu au fost inscrise.

Costul obinerii unui extras de carte funciara de informare NU este semnificativ, taxa ANCPI pentru eliberarea in regim de urgenta mai exact pe loc este de 100 de lei sau se poate alege varianta clasica denumita la termen care asigura eliberarea in 1 zile lucratoare.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un extras de carte funciara de informare in Bucuresti si Ilfov sau email al detalii@aia-proiect.ro

  1. Extras de carte funciara in extenso

Extrasul de carte funciara de informare NU contine aspecte legate de istoricul proprietatii. Acestea sunt disponibile in arhiva ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara). Acest extras este reprezentat de o copie a cartii funciare pe suport hartie si reflecta practic istoria imobilului de la momentul constituirii cartii funciare si pana la data extrasului. Acest extras contine toate tranzactiile care au fost facute de-a lungul timpului, toti fostii proprietari ai imobilului si alte informatii care au fost inscrise in cartea finciara de-a lungul timpului. Sistemul de carte funciara a fost introdus prima data in codul civil austriac iar in Romania a fost implentat incepand cu anul 1850 in zona Ardealului. Aici informatiile continute de cartea funciara sunt cu mult mai detaliate si reprezinta o reala valoare istorica.  Inscrierile din cartea funciara care au fost radiate la data eliberarii unui extras de carte funciara de INFORMARE, nu vor mai fi vizibile, evidentiate in acesta. Orice astfel de notari radiate se vor vederea doar in extrasul de carte funciara in extenso.

  1. Extras de carte funciara pentru autentificare

Extrasul de carte funciara pentru autentificare poate fi solicitat doar de catre un Notar Public autorizat. Actiuni sau notari in cartea funciara pot fi facute de catre mai multe persoane interesate dar tranzacia efectiva este facuta doar de catre Notarul Public. Pe perioada valabilitatii unui extras de carte funciara pentru autentificare, cartea funciara este blocata timp de 10 zile in vederea incheierii tranzactiei si inscrierii acesteia in cartea funciara. In vederea asigurarii deplinei sigurante a unei tranzactii pe perioada valabilitatii acestui extras nu se pot efectua operatiuni in cartea funciara a imobilului. Acest extra face dovada a situatiei juridice, tehnice si economice in care se afla imobilul la data emiterii. Orice acte translative a drepturilor reale de proprietate se vor face OBLIGATORIU cu inregistrarea in cartea funciara a actiunilor in vederea protejarii acestor drepturi.

Tariful pentru eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare se plateste la caseria OCPI local. Cererile de eliberare a acestor documente pot fi depuse la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliara sau la Birourile de Cadastru și Publicitate Imobiliara de care apartine localitatea pe raza careia este situat imobilul pentru care se solicita extrasul de carte funciara. In general, cererile se pot depune zilnic, programul este de luni pana vineri intre orele 8:30 și 14:00 (la depuneri). Se completeaza un formularul tipizat (atentie, poate fi diferit de la un oficiu local la altul) pentru cererile de extras de carte funciara pentru informare, unde trebuie precizate obligatoriu datele solicitantului (nume, prenume, adresa, CNP) si obligatoriu (date care vor trbui cunoscute de catre solicitant) datele imobilului pentru care se solicita extrasul de carte funciara (numarul cartii funciare, numar topografic sau cadastral in functie de situatie, localitatea si adresa exacta). Este indicat sa se completeze datele referitoare la imobil cu o foarte mare atentie, pentru ca o orice greseala, chiar si o singura cifra completata gresit la numarul de carte funciara  va trimite la cu totul alt imobil si implicit nu veti obtine extrasul pentru imobilul dorit.

Programul pentru ridicarea extraselor solicitate de la OCPI este zilnic, de luni pana vineri între 11:00 și 16:00 de la ghiseul dedicat ridicarii documentatiilor.

In anul 2017 a fost introdus sistemul de eliberare a extrasului de carte funciara digital, pe baza unei cereri online.  Conform Digi24 „Românii nu vor mai trebui să se deplaseze la oficiile ANCPI din țară pentru a obține extrase de carte funciară de informare. Potrivit unei propuneri de ordin a șefului ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu, pentru modificarea Ordinului 700/2014, ”extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral – juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Extrasul eliberat on-line prin intermediul platformei e-payment este generat automat de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării”, spune ordinul de modificare care așteaptă aprobarea și care se află în dezbatere publică până în data de 12 februarie.”

Va recomandam sa va asigurati ca autoritatea careia ii este dedicat extrasul de carte funciara accepta versiunea online / digitala a acestuia. Au fost intalnite cazuri in care s-a solicitat exclusiv extrasul de carte funciara in original. Dupa cum spunea presedintele ANCPI, dl Radu Codrut Stefanescu in informarea transmisa asociatiilor profesionale, „Acest extras este valabil, in conditiile prevazute de art. 5 – 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica coroborat cu art. 3 si art. 8 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale pentru modificarea si completarea unor acte normative, in format electronic, pentru activitati si procese administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea extrasului poate fi extinsa si in forma fizica a documentului, fara semnatura olografa si stampila, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice sau entitatii care a solicitat prezentarea acestui extras de carte funciara„.

Extrasele de carte funciara se elibereaza in baza unei cereri (mai jos cateva modele cu titlu informativ) adresate Autoritatii Nationale de Cadastru si Publicitate Imobilara (ANCPI) de pe raza careia se  afla imobilul pentru care este solicitat un extras de carte funciara.

Descarca

Foarte important: Daca aveti nevoie de mai multe exemplare (originale) ale aceluiasi extras de carte funciara, se vor achita taxele pentru fiecare exemplar original.

Exista posibilitatea eliberarii in regim de urgenta a unui extras de carte fuciara iar pretul acestei operatiuni este semnificativ mai mare decat al celui eliberat in termenul legal.

Termenul uzual de eliberare a unui extras de carte funciara este 1 zi iar in regim de urgenta se face pe loc.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un extras de carte funciara de informare in Bucuresti si Ilfov sau email al detalii@aia-proiect.ro

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti extrasul de carte funciara de informare