Observatii referitoare la taxele si impozitele locale

Observatii din noul cod fiscal 2016 aplicabil din 01.01.2019 – modificari impozite locale actualiziate in 2019. NU au avut loc schimbari fata de anul 2018.

Cum se calculeaza impozite locale

Pentru anul 2019, persoana (fizica sau juridica) ce detine un imobil in proprietate la data de 31 decembrie 2018, datoreaza pentru aceeasi cladire, un impozit, ce se calculeaza influentat de trei parametrii:

1) baza de impozitare aferente unei suprafete de 1 metru patrat de constructie in suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatii si de vechimea constructiei, insa observam ca va fi o crestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinta aferenta unui metru patrat de constructie. Aceasta majorare de impozit este obligatorie pentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sa pastreze actuala cota de impunere.

2) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentiale sunt intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiind stabilita de Consiliul local. Daca ne raportam strict doar la procentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor de specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa aplice impozite cel putin duble.

3) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopul folosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta se desfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica ce practica o activitate independenta sau este sediul declarat pentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatie familiala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre 0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din noul Cod fiscal 2016. Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana la nivelul de 13 ori fata de nivelul actual.

Extrase din codul fiscal valabil in 2019

Mai jos puteti descarca si pastra pentru fiecare situatie in care va regasiti extrasul din codul fiscal actualizat, modificari impozite locale 2019:

Calcul impozitare 2019 persoana juridica – extras Cod Fiscal  impozite locale 2019

Calcul impozitare 2019 persoana fizica utilizare nerezidentiala – extras Cod Fiscal impozite locale 2019

Calcul impozitare 2019 persoana fizica utilizare mixta – extras Cod Fiscal impozite locale 2019

Contactat un evaluator ANEVAR daca aveti nevoie de un raport de impozitare.

Cu toate acestea, aceste procente reduse de impozitare (la impozite locale) se aplica daca valoarea locuintei a fost stabilita printr-un raport de evaluare facut in ultimii 5 ani, respectiv daca locuinta a fost achizitionata/construita in ultimii 5 ani. Daca locuinta a fost achizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinta determinata chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma de 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458 alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sa depaseasca si de 20 de ori nivelul actual.

Alte observatii importante

• Apar doua situatii particulare la impozite locale, ce trebuie mai bine analizate, respectiv ce se intelege in mod real prin activitate economica, deoarece notiunea fiscala este doar de a realiza furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata, si daca doar o parte din aceasta locuinta, sa zicem doar o camera dintr-un apartament este locatia unde se desfasoara activitatea economica.

• Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorul ne prezinta ca fiind o diferenta intre a presta servicii si a fi o locuinta rezidentiala, doar decontarea cheltuielilor cu intretinerea si utilitatile, conform art. 459 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

• Raman deschise urmatoare probleme: daca in aceasta locuinta exista doar sediul oficial al unei societati, sau sediul oficial al unui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in alta locatie, se datoreaza un impozit majorat? Acest aspect ar trebui lamurit in normale de aplicare ce urmeaza a fi publicate dupa data articolului prezent referitor la impozite locale.

• In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foarte multi factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatii sau criteriul de recunoastere a acelei activitati independente este chiar detinerea acestui spatiu. Prin urmare, suntem rezervati in a afirma in totalitate ca nu se datoreaza impozit majorat.

• Daca in incinta acelei locuinte, cunoastem cu certitudine ca intr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restul locuintei este folosit chiar cu o destinatie, utilizare rezidentiala, in acest caz impozitarea este mixta, in sensul ca impozitul majorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere, iar pentru restul locuintei, se va calcula si datora un impozit cu cota redusa.

• Foarte important pentru impozite locale: in calitate de persoana fizica proprietar al unei locuinte, doar in cazul in care in aceasta se desfasoara si activitati economice, trebuie sa depuna la Directia de specialitate a autoritatii locale, o declaratie speciala, conform art. 495 lit. a) din Codul fiscal.

Cine depune declaratia pentru impozitul pe cladire in 2019

Consideram necesar ca acest temei normativ sa il prezentam, pentru o mai buna edificare a faptului ca nu toti proprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numai cei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie, utilizare mixta, dupa cum urmeaza: „Art. 495. – In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019, se stabilesc urmatoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie, utilzare mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29 februarie 2019, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, a prezentului cod fiscal 2019. (…)”.
• Si societatile ce detin in proprietate o constructie vor depune o declaratie speciala de impunere, pentru constructiile existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 2015. Persoanele juridice ce detin constructii platesc in anul 2019 un impozit pe cladiri astfel:
a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cota este intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila a constructiei;
b) pentru constructiile nerezidentiale, cota este intre 0,2% si 1,3% din valoarea impozabila a constructiei – impozit cladire 2019.

• Baza impozabila pentru impozite locale se actualizeaza la 3 ani, prin efectuarea unei reevaluari. In cazul in care nu se efectueaza o reevaluare in ultimii 5 ani, cotele anterioare enumerate se majoreaza la 5%, conform art. 460 alin. (1), (2) si (8) din noul Cod fiscal 2019.

Impozit cladire 2016 Bucuresti vs alte orase

Impozit cladire 2019 Bucuresti vs alte orase

Sunati acum la 0722494447 sau trimiteti email la detalii@aia-proiect.ro pentru a obtine un raport de evaluare sau reevaluare in vederea stabilirii bazei de impozitare necesara calculului impozit cladire conform prevederilor noului Cod Fiscal 2019 aplicabil luand in considerare aceste modificari impozite locale 2019.

Modificari impozite locale 2016

Modificari impozite locale 2019