Impozitul pe cladire

In continuarea articolului „Impozitul pe cladire – toate situatiile posibile” analizam acum situatia B.1 din tabelul de mai jos, impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala.

Tipul utilizarii cladirii / scop a)    Persoana Fizica b)     Persoana Juridica
1.    Locuire / Rezidential Fizic – rezidential Juridic – rezidential
2.    Economic / Nerezidential Fizic – nerezidential Juridic – nerezidential
3.    Mixt (locuire si economic) Fizic – mixt Juridic – mixt

B.2 Impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala

Primul si cel mai important aspect aste cel legat de perioada in care se poate solicita un raport de evaluare pentru calcul impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala : 31.03.2016. Dupa data de 31 martie a anului curent, daca nu a fost realizat raportul de evaluare pentru impozitare (cereti o oferta aici) acesta nu va mai putea fi facut iar calculul impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala se va determina pe varianta cu cota majorata. Pentru a demara activitatea de calcul impozit cladire persoana juridica utilizare rezindentiala va trebui intocmita o lista a imobilelor.

Contactati un evaluator ANEVAR

Autoritatile locale solicita completarea deciziei de impunere pentru calculul impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala iar aceasta aceasta poate fi obtinuta de la autoritatea competenta in raza careia se afla cladirea.

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri (se calculează prin aplicarea
unei cote ce se aproba de catre consiliul local si sunt cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii pentru impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala.

Impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala AIA Proiect

Impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala AIA Proiect

Cum se calculeaza un impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri (impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala), valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfer dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Ce este valoarea impozabila?

Valoarea impozabilă a clădirii pentru calcul impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Aceasta nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Este important de mentionat ca raportul de evaluare pentru impozitare nu poate fi folosit in vederea raportarii financiare.

Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de calcul impozit cladire persoana juridica utilizare rezidentiala in 2016 contactati un evaluator autorizat ANEVAR la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro