Impozitul pe cladire

In continuarea articolului „Impozitul pe cladire – toate situatiile posibile” analizam acum situatia B.2 din tabelul de mai jos, impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala

Tipul utilizarii cladirii / scop a)    Persoana Fizica b)     Persoana Juridica
1.    Locuire / Rezidential Fizic – rezidential Juridic – rezidential
2.    Economic / Nerezidential Fizic – nerezidential Juridic – nerezidential
3.    Mixt (locuire si economic) Fizic – mixt Juridic – mixt

B.2 Impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala

Pentru companiile care detin sau au in proprietate cladiri un aspect important aste cel legat de perioada in care se poate solicita un raport de evaluare pentru calcul impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala: ATENTIE! termen limita 31.03.2019. Dupa data de 31 martie 2019, daca nu a fost inregistrat raportul de impozitare pentru calcul impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala (puteti solicita o oferta aici) acesta nu va mai putea fi facut iar calculul impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala se va determina pe varianta cu cota majorata.

Dupa cum este mentionat in noul Cod Fiscal pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri (Impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala) se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Contactati un evaluator ANEVAR!

Tot din Codul Fiscal mentionam ca pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfer dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala

impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala

Cum se calculeaza un impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri (Impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala) este 5% iar in cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri adica Impozit cladire persoana juridica utilizare nerezidentiala,nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2) din Cod Fiscal, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de calcul al impozitului pe cladire in 2016 contactati un evaluator autorizat ANEVAR la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro