Impozitul pe cladire

In continuarea articolului „Impozitul pe cladire – toate situatiile posibile” analizam acum situatia A.1 din tabelul de mai jos, impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala.

Tipul utilizarii cladirii / scop a)    Persoana Fizica b)     Persoana Juridica
1.    Locuire / Rezidential Fizic – rezidential Juridic – rezidential
2.    Economic / Nerezidential Fizic – nerezidential Juridic – nerezidential
3.    Mixt (locuire si economic) Fizic – mixt Juridic – mixt

A.1 Impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Care este asadar modalitatea de calcul a impozitului pe cladire conform noului Cod Fiscal 2016 pentru o cladire sau imobil detinut de o persoana fizica si utilizat in scop rezidential?
Conform noului Cod Fiscal 2016, valoarea impozabila (in vederea obtinerii Impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala)  este calculata de catre autoritatea locala astfel:

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 din tabelul următor:

impozit cladiri persoane fizice utilizare rezidentiala

impozit cladiri persoane fizice utilizare rezidentiala

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii (pentru obtinere Impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala) se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) – (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala rangul localitatii

impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala rangul localitatii

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Cum a crescut impozitul pe cladire

Anul curent va aduce un impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala marit in comparatie cu 2015 eoarece au crescut unele valori din modaliatatea de calcul (avem o diferenta de +65 RON la valoarea de baza de la 935 la 1000 RON/mp iar coeficientul de conversie suprafata utila suprafata desfasurata creste de la 1.2 la 1.4)

La calculare impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala se va lua in considerarare o cota de impozitare este cuprinsa intre 0.08% si 0.2%.

Persoanele fizice care detin cladiri / imobile in scop rezidential vor primi din partea autoritatilor la fel ca in anii precenti decizia de impunere si nu necesita alte etape parcurse (comparativ cu anul 2015) pentru impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala.

Exemple de calcul impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemple de calcul impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala:

Exemplul A.

Apartament de 3 camere in suprafata de 65 mp din Bucuresti detinut de dl Ion Popescu (persoana fizica) si folosit de acesta ca locuinta va plati 146,25 RON pentru impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemplul B.

Pentru garsoniera in suprafata de 38 mp detinuta de dl. Ion Popescu si inchiriata cu scopul locuire va plati 85,5 RON pentru impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemplul C.

Casa cu suprafata de 250 mp in localitatea detinuta de dl. Ion Popescu (persoana fizica) si folosita pentru locuire / scop rezidential va plati 585,0 RON pentru impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemplul D.

Casa de vacanta in suprafata de 115 mp folosita temporar ca locuinta de vara va plati 248,4 RON pentru impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemplul E.

In cazul unui apartament de 2 camere cu suprafata de 52mp detinut de dl. Ion Popescu si folosit de acesta ca sediu social (fara sa deduca costurile utilitatilor) si in care se locuieste. Acesta, in plus fata de situatiile anterioare va trebui sa completeze o declaratie in care informeaza autoritatile ca sediul este fara activitate economica – scop nelucrativ. In aceasta situatie va plati 117,0 RON pentru impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemple de calcul impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Exemple de calcul impozit cladire persoana fizica utilizare rezidentiala

Pentru mai multe informatii referitoare la calcul impozit cladire 2016 contactati un specialist la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro

 

Impozit cladiri persoane fizice utilizare rezidentiala AIA Proiect

Impozit cladiri persoane fizice utilizare rezidentiala AIA Proiect