Articol actualizat la 27.12.2018: In materialul urmator tratam toate situatiile posibile pentru calcul impozit cladire 2019. Acesta a suferit cateva modificari in metoda de calcul iar schimbarile care au avut loc se regasesc in noul Cod Fiscal actualizat. Acest articol prezinta metoda de calcul pentru toate situatiile in care s-ar putea afla o persoana (fizica sau juridica) in relatia cu autoritatile pe subiectul mentionat. Pentru fiecare situatie vom prezenta exemple din viata reala ce vor face mai explicita prezentarea situatiilor si intelegerea modului de calcul impozit cladire 2019.

Incepem prin a face o scurta trecere in revista a ceea ce a adus nou cu privire la calcul impozit cladire 2019 (impozit proprietate 2019) incepand de la 01 ianuarie 2016 prin noul Cod Fiscal.

Pentru mai multe informatii referitoare la calcul impozit cladire 2019 contactati un specialist la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro

Cea mai importanta schimbare vin din faptul ca noul impozit cladire 2019 se calculeaza in acest an in functie de utilizarea / felul in care este folosita proprietatea / destinatia cladirii si aici se vor regasi trei variante posibile: rezidentiala (destinata locuirii), nerezidentiala (folosita in scop economic: sediu firma persoana fizica autorizata sau juridica, birouri, spatii comerciale, spatii de servicii, depozite, si asa mai departe) si mixta (in cazul in care cele doua coexista in cladirea sau imobilul pentru care se face analiza iar dupa noul Cod Fiscal 2016.

Vom avea astfel de anul acesta pentru clădirile folosite în scop de locuinţă – scop rezidential, un impozit cladire 2019 calculat prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii in 2019 se determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de noul Cod Fiscal 2016 ajusta în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea cu un coeficient de corecţie.

In situatia proprietăţilor cu utilizare nerezidenţiala, mai exact cele folosite în activităţi economice, in conformitate cu noul Cod Fiscal 2016 cota de impozitare va fi cuprinsă între 0,2% şi 1,3%, cu condiţia ca aceste clădiri să fie reevaluate (de catre un evaluator autorizat ANEVAR) / construite / achiziţionate în ultimii cinci ani. In cazul în care construcţia nu a fost reevaluată de catre un evaluator autorizat ANEVAR în ultimii cinci ani sau a fost dobândită anterior unei perioade de cinci ani, procentul de impozitare va fi de 2% din valoarea statistică a construcţiei calculat pentru a obtine valoarea pentru impozit cladire 2019.

Impozit cladire 2019

Impozit cladire 2019

In cazul proprietatilor / cladirilor cu utilizare mixta cele doua variante prezentate anterior se regasesc in folosinta cladiri si modalitatea de calcul a impozitului va fi segregata in functie de posibilitatea impartirii clare a suprafetei folosita in cele doua scopuri (rezidential si nerezidential).

Importante in modalitatea de calcul a impozitului datorat pentru caldirea detinuta (impozit cladire 2019) sunt urmatoarele valori:

  • valoarea metrului pătrat de construcţie în anul 2019 este de 1.000 de lei/metru pătrat pentru o proprietate dotată cu instalaţii de apă, canalizare, instalaţii electrice şi încălzire, cu pereţi din cadre de beton sau cu pereţi din cărămidă arsă;
  • creşterea dupa noul Cod Fiscal 2016 a indicelui de majorare a valorii construcţiei pentru măsurarea la exterior la procentul de 40%, respectiv la o valoare a indicelui de 1,4;
  • posibila majorarea cu până la 50% a acestor procente, conform art. 489 din noul Cod Fiscal 2016, cel care acordă autorităţilor locale posibilitatea să majoreze cotele adiţionale prezentate anterior cu până la 50%, în funcţie de criteriile economice, sociale şi geografice, precum şi de necesităţile bugetului local. Valorile sunt in mare parte calculate si facute disponibile inclusiv online de catre autoritatile locale

Vom avea astfel 6 situatii in care proprietarii se pot regasi si pentru care va exista o modalitate distincta de calcul pentru impozit cladire 2019.

 

Tipul utilizarii cladirii / scop a)    Persoana Fizica b)     Persoana Juridica
1.    Locuire / Rezidential Fizic – rezidential Juridic – rezidential
2.    Economic / Nerezidential Fizic – nerezidential Juridic – nerezidential
3.    Mixt (locuire si economic) Fizic – mixt Juridic – mixt

In urmatoarele articole vom analiza fiecare situatie in parte cu modele exemplifictive spre mai buna intelegere si calcul refritor la impozit cladire 2019.

La data actualizarii este in aprobare Proiectul de Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale pentru impozit cladire 2019, de către organele fiscale locale şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării şi regionale şi administraţiei publice nr. 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale si impozit cladire 2019, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal.
Concret, potrivit documentului citat, punctul VII din formularul model 2016 ITL – 001 se va completa cu lit. c), respectiv: „La adresa poștală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfășoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt în sarcina operatorului economic”, caz în care un impozit cladire 2019 datorat va fi cel aferent clădirilor rezidențiale.

La finele lunii mai, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice (MFP) au anunţat că autorităţile pregătesc un nou formular, complet, în care să se regăsească toate cele trei ipoteze posibile, oferind atunci contribuabililor aflaţi într-un astfel de caz şi soluţia pentru a plăti impozit cladire 2019 ca pentru locuinţe.
„Întrucât în formularul tipizat model 2016 ITL-001 nu este alocat un spațiu special pentru acest caz, până la modificarea acestuia, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri contribuabilii au posibilitatea să consemneze olograf, în spațiul de la punctul VII litera a), faptul că la adresa clădirii cu destinație mixtă se desfășoară activități economice, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt în sarcina operatorului economic. În plus, se vor completa informațiile prevăzute la punctul IV din formular”, scrie în răspunsul formulat de Biroul de presă al MFP

Din experienta anului 2016 criteriul utilităţilor nu se aplică şi în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, acolo unde suprafeţele în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial se pot evidenţia distinct. În acest caz, conform prevederilor din Codul fiscal 2016, impozit cladire 2019 se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial cu impozitul aferent suprafeței folosite pentru desfăşurarea activităţii economice.

Pentru mai multe informatii referitoare la calcul impozit cladire 2019 contactati un specialist la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro