Modificari ale impozitarii prin aplicarea noului cod fiscal valabile de la 01 ianuarie 2016 pentru a obtine un calcul impozit cladire 2019.

Prevederile Codului Fiscal actualizat 2018 în materia impozitelor pe cladiri cuprind doua modificari esentiale fata de situatia curenta:
1. Cladirile vor fi impozitate în functie de utilizarea acestora ca proprietati rezidentiale şi nerezidentiale si nu in functie de proprietarul cladirii, persoana fizica sau juridica;
2. Se „decupleaza” legatura dintre valoarea contabila si valoarea fiscala. O noutate o reprezinta si faptul că trebuie supuse evaluarii şi cladirile aparţinand persoanelor fizice daca utilizarea acestora nu este majoritar rezidenţială.

Puteti solicita calculul bazei de impozitare pentru cladire conform codului fiscal actualizat 2018 aici: Raport evaluare cladire

Evaluare baza de impozitare 2016 cod fiscal Impozit cladire 2016

Evaluare baza de impozitare 2019 cod fiscal Impozit cladire 2019

Cum se face un calcul impozit cladire 2019

Pentru anul 2019, persoana ce detine o locuinta in proprietate la data de 31 decembrie 2018, datoreaza pentru aceeasi cladire, un impozit cladire 2019, ce se calculeaza influentat de trei parametri:

a) o baza de impozitare aferente unei suprafete de 1 metru patrat de constructie, in suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatii si de vechimea constructiei, insa observam ca va fi o crestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinta aferenta unui metru patrat de constructie. Aceasta majorare de impozit cladire este obligatorie pentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sa pastreze actuala cota de impunere.

b) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentiale sunt intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiind stabilita de Consiliul local. Daca ne raportam strict doar la procentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor de specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa aplice impozite cel putin duble.

c) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopul folosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta se desfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica ce practica o activitate independenta sau este sediul declarat pentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatie familiala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre 0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal. Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana la nivelul de 13 ori fata de nivelul actual.

-Cu toate acestea, aceste procente reduse de impozitare, daca valoarea locuintei a fost stabilita printr-un raport de impozitare, mai exact raport evaluare cladire (!) facut in ultimii 5 ani, respectiv daca locuinta a fost achizitionata/construita in ultimii 5 ani pentru impozit cladire 2019.

Contactati un evaluator ANEVAR

Puteti obtine rapid de la un evaluator ANEVAR un raport evaluare cladire evaluare in vederea calcularii impozitului conform noului cod fiscal aici:impozit cladire 2019 Raport evaluare ANEVAR

Daca locuinta a fost achizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozit cladire este de 2% din valoarea de referinta determinata chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma de 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458 alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sa depaseasca si de 20 de ori nivelul actual.

-Apar doua situatii particulare, ce trebuie mai bine analizate, respectiv ce se intelege in mod real prin activitate economica, deoarece notiunea fiscala este doar de a realiza furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata, si daca doar o parte din aceasta locuinta, sa zicem doar o camera dintr-un apartament este locatia unde se desfasoara activitatea economica.
-Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorul ne prezinta ca fiind o diferenta intre a presta servicii si a fi o locuinta rezidentiala, doar decontarea cheltuielilor cu intretinerea si utilitatile, conform art. 459 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

-Intrebarile de substanta sunt: daca in aceasta locuinta exista doar sediul oficial al unei societati, sau sediul oficial al unui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in alta locatie, se datoreaza un impozit cladire majorat? ATENTIE: In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foarte multi factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatii sau criteriul de recunoastere a acelei activitati independente este chiar detinerea acestui spatiu pentru calcul impozit cladire 2019.

-Daca in incinta acelei locuinte, cunoastem cu certitudine ca intr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restul locuintei este folosit chiar cu o destinatie rezidentiala, in acest caz impozitarea este mixta, in sensul ca impozit cladire 2019 majorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere, iar pentru restul locuintei, se va calcula si datora un impozit cu cota redusa. Foarte important: in calitate de persoana fizica proprietar al unei locuinte, doar in cazul in care in aceasta se desfasoara si activitati economice, trebuie sa depuna la Directia de specialitate a autoritatii locale, o declaratie speciala, conform art. 495 lit. a) din Codul fiscal.

Raport evaluare cladire imobiliara

Raport evaluare imobiliara ANEVAR

Aspecte importante

Consideram necesar ca acest temei normativ sa il prezentam, pentru o mai buna edificare a faptului ca nu toti proprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numai cei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie mixta, dupa cum urmeaza: „Art. 495. – In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal, se stabilesc urmatoarele reguli:

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de (…), conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, a prezentului cod. (…)”.

-Si societatile ce detin in proprietate o constructie vor depune o declaratie speciala de impunere, pentru constructiile existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 2018 pentru impozit cladire 2019.

 

Impozitul penntru persoane juridice

Persoanele juridice care detin constructii platesc un impozit cladire 2019 astfel:
a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cota este intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila a constructiei;
b) pentru constructiile nerezidentiale, cota de impozitare este intre 0,2% si 1,3% din valoarea impozabila a constructiei.

Baza de impozitare 2019 sau a ultimului raport se actualizeaza la 3 ani, prin efectuarea unei reevaluari prin raport evaluare cladire in vedera obtinerii valorii impozit cladire 2019.

Puteti obtine rapid un raport evaluare cladire / reevaluare in vederea calcularii unui impozit cladire 2019 conform noului cod fiscal pentru anul 2019 aici: Reevaluare pentru impozitare

In cazul in care nu se efectueaza o reevaluare in ultimii 5 ani, cotele anterioare enumerate se majoreaza la 5%, conform art. 460 alin. (1), (2) si (8) din Codul fiscal.

Impozit cladire 2017

Impozit cladire 2019

Completati formularul de mai jos pentru a afla care este impozitul aferent proprietatii dvs in 2019:

    FOARTE IMPORTANT

    • Calculatorul functioneaza doar pentru zone sau tipuri de proprietati pentru care avem disponibile date concludente actualizate