Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

ATENȚIE!!! NU acceptați ca acest studiul să fie făcut de falși specialiști FĂRĂ analiza tehnico-economică individualizată a obiectivului propus spre autorizare, inclusiv a INSTALATIILOR sau fără ÎNCADRAREA în normele de consum energetic si fară cerintele minime!!! Acest studiu se face legal doar de catre o echipa mixta de spacialisti acreditati. Din 2021 recepția construcției la finalizarea lucrărilor va fi condiționată de aceste aspecte legale!

In unele certificate de urbanism am intalnit denumirea prescurtata Studiu SAER sau „Studiu S.A.E.R” pentru o mai simpla utilizare in procesul de autorizare.

Modificarile aduse legislatiei in iunie 2020 pun in lumina corecta acest document si sunt precizate expres cerintele minime si incadrarea cladirii prin acest studiu.

Cadrul legal a fost completat pentru clădirile noi, si mentioneaza acum ca prin certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, dacă acestea există.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata a fost introdus obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire prin certificatul de urbanism odata cu modificarea legii 372/2005 privind performanta energetica. Modificarea facuta in conformitate cu cerintele Comisiei Europene se transpune prin legea nr. 156/2016. In urma acestor modificari a fost mentionata obligativitatea introducerii in cerintele certificatului de urbanism a unui

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata.

 

Studiu energii autorizatie de construire

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

Ati intalnit o astfel de solicitare in certificatul de urbanism?

Contactati un specialist la 0722494447 sau aici (CLICK).

Dupa cum se poate vedea in extrasul din legea performantei energetice (“Pentru cladirile noi/ansamblurile de cladiri (…) prin certificatul de urbanism emis de autoritatile administratiei publice locale/judetene competente, in vederea obtinerii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire pentru cladiri, pe langa obligativitatea respectarii cerintelor minime de performanta energetica, se va solicita intocmirea unui Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata sau Studiu SAER, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.”). Includerea acestui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata in dosarul prin care se solicita autorizatia de construire devine obligatorie. Acest studiu este parte integranta a documentatiei de autorizare alaturi de avize si acorduri, proiect si alte documente specifice.

Studiu sisteme alternative

Studiu sisteme alternative eficienta energetica AIA Proiect

Cine poate intocmi acest studiu

Considerand cerintele legale, sursele alternative pot fi multiple iar alegerea variantei potrivite are la baza mai multi factori pe care echipa de lucru pluridisciplinara (formata din arhitect – in cele mai multe cazuri coordonator al echipei implicate in elaborarea studiului, evaluator, inginer de instalatii si, nu in ultimul rand – deoarece rolul cel mai important in ceea ce priveste calculele aplicate de eficienta si analiza tehnico-economica este determinanta pentru rezultatul final, auditor energetic) specialisti care intocmesc ÎMPREUNA aceasta documentatie complexa le ia in considerare pentru a definitiva aspectele ce tin de latura economica si protejarea mediului inconjurator. In astfel de situatii amplasamentul este unul semnificativ dar deasemenea conceptul care se doreste a fi implementat are un grad mare de importanta.

Ce contine Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

In primul rand, studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență (Studiu S.A.E.R.) contine conform metologiei specifice incadrarea in normele de consum si cerințele stabilite în metodologie care obligatoriu țin seama de asigurarea condițiilor de climat interior confortabil și sănătos, inclusiv de calitatea corespunzătoare a aerului interior, pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condițiile locale, destinația dată în proiect și vechimea clădirii.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata analizeaza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor si determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de utilizarea proiectului de investitii proprii sau al afacerii. In general studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata include:

Parti scrise:

Descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice pe specialitati si evidentierea solutiilor tehnice propuse de auditor, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui sistem; analizarea necesitatilor sistemului si cele aferente investitiei precum si analiza cost-beneficiu pe baza unui calcul de performanta energetica intocmit de auditorul energetic

Parti desenate:

Scheme tehnice de functionare.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata are la baza tratarea situatiei viitoarei cladiri din perspectiva utilizarii energiilor regenerabile si se face considerand varianta propusa. O oferta sau detalii despre impactul acestui studiu asupra proiectului, modalitatea de intocmire si orice alte date referitoare la acest studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pot fi obtinute de aici (CLICK).

Includerea acestui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata a fost facuta deja de majoritatea primariilor in certificatul de urbanism astfel ca daca doriti sa obtineti autorizatia de construire va recomandam sa luati in calcul efectuarea acestui studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, in lipsa lui dosarul de autorizare este incomplet si poate fi respinsa acordarea autorizatiei de construire.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata din certificatul de urbanism

Care sunt cerintele minime de eficienta energetica in 2020? Contactati un specialist aici (CLICK).

Baza legala a acestui studiu SAER

Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) a intrat în vigoare în decembrie 2012. Aceasta obligă statele membre să stabilească obiective naționale indicative în materie de eficiență energetică pentru 2020 pe baza consumului de energie primar sau final. Directiva stabilește, de asemenea, norme obligatorii pentru utilizatorii finali și furnizorii de energie. Statele membre au libertatea de a adopta măsuri mai stricte decât aceste criterii minime pentru a încuraja economiile de energie. Directiva include, printre altele, următoarele cerințe: Fişe tehnice UE – 2015 2 – renovarea cel puțin în proporție de 3% din totalul clădirilor administrațiilor centrale în fiecare an începând din 2014 și achiziționarea de clădiri, servicii și produse cu performanțe înalte de eficiență energetică, sectorul public asumând, astfel, un rol exemplar; În cursul procesului de adoptare a directivei de reformare privind performanța energetică a clădirilor, Parlamentul s-a declarat în favoarea unei reglementări mai stricte și mai ambițioase.

Mai multe detalii despre cadrul legal pot fi obtinute de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (click aici) sau in forma propusa spre promulgare a legii:

Descarca propunerea-de-promulgare-a-Legii-de-modificare-și-completare-a-Legii-eficientei-energetice

Actualizare octombrie 2019

Gasiti mai jos proiectul de modificare a legii 372/2005 privind performanta energetica in care este precizat ca studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de inalta eficienta în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător devine obligatoriu. Acest studiu va verifica respectarea cerinţelor minime de performanţă energetică, precum și noi cerințe.

10 martie 2020 este data limită pentru aplicarea Directivelor europene în domeniu respectiv a cerintelor pe care cladirile noi si existente vor trebui sa le indeplineasca.

Inedit este faptul ca, dupa modelul economiilor dezvoltate si in Romania incepand cu data sus mentionata TOATE anunturile de vanzare si inchiriere vor mentiona obligatoriu clasa de performanta energetica, indicele de emisii si consumul total specific de energie.

Propunere de modificarea şi completarea a legii 372 din 2005

Actualizare iunie 2020

Au fost introduse in studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență cerințele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță energetică.