Cerintele minime de performanta energetica intra in vigoare in 2021 si schimba semnificativ paradigma in procesul de autorizare si executie atat pentru constructiile noi cat si pentru fondul construit. Ceea ce altii pun in lumina de ani buni, incepem si noi sa implementam de astazi. NZEB sau nearly zero energy building este un concept deja asimilat in cele mai multe tari dezvoltate.

Sunati la 0722494447 sau Clic aici pentru proiectanti NZEB – case cu consum aproape zero

Ce este o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero?

Aceasta reprezinta o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit  în proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile;

Un aspect care este FOARTE IMPORTANT: Proporțiile minime de energie din surse regenerabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Cerintele minime de performanta energetica

Cerintele minime de performanta energetica

In felul acesta se analizeaza si stabilesc periodic cerintele minime de performanta energetica in functie de obiectivele propuse.

Cadrul legal metodologic pentru cerintele minime de performanta energetica

În aplicarea cadrului metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică pentru clădiri, elaborat de către Comisia Europeană, prin metodologie se stabilesc condițiile generale, exprimate în parametrii naționali.

Cerințele minime de performanta energetica stabilite în metodologie țin seama de asigurarea condițiilor de climat interior confortabil și sănătos, inclusiv de calitatea corespunzătoare a aerului interior, pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condițiile locale, destinația dată în proiect și vechimea clădirii.

Asa cum mentionam si anterior, cerințele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, și se actualizează ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul construcțiilor.

Cum se calculeaza energia primara

Calculul energiei primare se bazează pe factorii de energie primară sau factorii de ponderare pentru fiecare agent energetic, care se pot baza pe mediile ponderate anuale, sezoniere sau lunare, la nivel național, regional sau local sau pe informații specifice puse la dispoziție pentru fiecare sistem centralizat.

Pentru a asigura performanța energetică optimă a anvelopei clădirii, metodologia de calcul utilizează la calcularea acesteia factorii de energie sau de ponderare stabiliți de către autoritatea competentă.

La calcularea factorilor de energie primară utilizați în scopul determinării performanței energetice a clădirilor poate fi luată în considerare atât energia din surse regenerabile furnizată prin intermediul agentului energetic, cât și energia din surse regenerabile generată la fața locului sau în apropiere și utilizată, în condiții nediscriminatorii.

Studiile de eficienta energetica

Sunati la 0722494447 sau Clic aici pentru studii de eficienta energetică

Este deja cunoscut ca prin certificatul de urbanism emis de autoritățile administrației publice competente, în vederea obținerii, în condițiile legii, a autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construcții, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, denumit uneori prescurtat Studiu SAER.

Cui se aplica cerintele minime de performanta energetica

Foarte simplu si exact putem spune ca cerințele minime de performanta energetica se aplică clădirii noi sau unității de clădire renovate, în scopul creșterii performanței energetice globale a clădirii.

Cerințele se aplică și elementului/elementelor de anvelopă care face/fac parte din anvelopa clădirii și are/au un impact semnificativ asupra performanței energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite.

Exceptii la aplicarea cerintelor

Sunt exceptate de la aplicarea cerintelor minime de performanta energetica clădirile și monumente protejate cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li sar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior si clădirile utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios. Unele cladiri clădiri provizorii (doar cele prevăzute explicit pentru a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere) și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie.

Valabilitatea cerintelor minime de performanta energetica

Cu riscul de a ne repeta tinem sa preciam ca atat metodologia dar si cerințele minime de performanță energetică a clădirilor/unităților de clădire stabilite prin metodologie, precum și reglementările tehnice specifice privind inspecția sistemelor tehnice ale clădirilor și unităților de clădire se revizuiesc ori de câte ori se justifică din punct de vedere tehnic, dar cel puțin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, și se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.