Raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica este ultimul raport de specialitate inclus in lista documentatiei necesare la emiterea autorizatiei de construire cerute prin certificatul de urbanism de catre Primarie sau autoritatile locale responsabile de emiterea acestui act. Aceasta documentatie este solicitata suplimentar listei de avize si acorduri.

De ce aveti nevoie de un Studiu de eficienta energetica

Executarea lucrărilor de construcţii (proiecte case, locuinte colective, spatii comerciale sau de birouri, industriale, etc.) este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Studiu de eficienta energetica din certificatul de urbanism

Ati gasit un Studiu de eficienta energetica mentionat in certificatul de urbanism? Solicitati acum mai multe detalii sau o oferta de pret la 0722494447 sau contactati un birou de proiectare.

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii.

In vederea emiterii autorizatiei de construire de catre Primarie, prin certificatul de urbanism sunt cerute o serie de studii de specialitate in functie de mai multi factori legati direct de constructie sau specificul zonei in care se doreste edificarea.

Mai multe detalii despre obtinerea autorizatiei de construire.

Studiu de eficienta energetica AIA Proiect

Studiu de eficienta energetica AIA Proiect

Care sunt studiile de eficienta energetica

Raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica face parte din lista documentelor fac parte din categoria studiilor de specilitate. Studiile de specialitate sunt reprezentate de nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raport de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiu de eficienta energetica sau studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, toate intr-un un exemplar.

Inclusiv pentru clădirile noi, prin certificatul de urbanism emis de autorităţile publice în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Solicitati acum mai multe detalii sau o oferta de pret la 0722494447 sau contactati un birou de arhitectura.

Care sunt cerintele tehnice

Prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale competente în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, se va solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor, prin acest Raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice.

Acest Raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica va cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu estimarea economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, inclusiv precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum: rentabilitatea recomandărilor formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor, stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare.

In continutul sau un Acest raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica abordează în mod unitar şi echilibrat aspectele legate de posibilitatea reducerii consumului energetice în edificiul analizat si recomandarea de implementare a unor măsurilor de eficientizare a consumului de energie, oferind in cazul cladirilor deja existente în același timp și o radiografie a stării actuale a consumului de energie electrică, gaze și energie termică.

Cine face un Studiu de eficienta energetica

Cea mai buna oferta pentru un raport de audit energetic si/sau studiu de eficienta energetica puteti obtine la 0722494447.

Studiu de eficienta energetica AIA Proiect

Studiu de eficienta energetica AIA Proiect

Toatre aceste demersuri facute de autoritati prin introducerea obligatorie a unui Raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica ace loc deoarece eficienţa energetică apare nu numai ca un instrument de a economisi bani şi resurse, dar şi ca o necesitate de adaptare flexibilă la nevoile consumatorilor. Eficienţa energetică aduce soluţii viabile pentru grupuri/persoane cu risc de excluziune socială/ consumatorii vulnerabili. În acelaşi timp, eficienţa energetică contribuie nu doar la economisirea surselor de energie, reducerea gazelor de seră şi a emisiilor de carbon ci şi la crearea de noi locuri de muncă.

Ce spune legea

România a preluat, prin politicile sale energetice, principiile propuse de documentele programatice ale UE, în special prin Directiva privind eficienţa energetică, dar şi prin alte documente relevante şi a adoptat măsuri legislative corespunzătoare referitoare la aplicarea lor în context naţional. România şi-a asumat creşterea eficienţei sociale a energiei.

Actele necesare pentru intocmirea unui raport de audit energetic si/sau studiu de eficienta energetica pot diferi in functie de tipul cladirii (noua sau extindere).

Solicitati acum mai multe detalii sau o oferta de pret la 0722494447.