In ultima perioada, considerand mai multe motive, autoritatile dar si societatea civila au facut ca legislatia pentru securitate la incendiu privitoare la autorizatia ISU sa fie modificata, imbunatatita si sa se puna problema functionarii multor constructii cu caracter public si nu numai.

AIA Proiect – Birou de proiectare autorizat ISU si specialistii angajati ai entitatii aflate in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), au ca obiective principale apararea impotriva incendiilor și interventiile pentru limitarea si stingerea incendiilor in conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Din acest motiv, asa cum este prevazutinspectorii ISU se ocupă si de controale la firme, pentru a vedea in ce masura sunt respectate regulile de protectie la incendiu, dar si pentru a verifica daca societatile in cauza detin autorizatiile necesare pentru a desfasura activitate in conditile unei depline siguranta..

Autorizatia de securitate la incendiu conditioneaza functionarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari din punct de vedere al indeplinirii cerintei  de securitate la incendiu. Obligatia obtinerii acestei autorizatii este a beneficiarului investitiei si se face in baza unui proces care implica personal specilizat AIA Proiect si care este autorizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (ISU)  sa efectueze lucrari de proiectare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu. Personalul AIA Proiect este membru ASIC – Asociatia pentru Securitate la Incendiu a Constructiilor.

Autorizatie securitate la incendiu AIA Proiect

Autorizatie securitate la incendiu AIA Proiect

Chiar daca este permisa functionarea pe raspunderea beneficiarului, in anumite cazuri, până la data obținerii autorizației de securitate la incendiu, autoritățile au posibilitatea să oprească funcționarea ori utilizarea construcțiilor iar dupa termenul legal constituit obtinerea acestei documentatii este obligatorie. Construcția trebuie să respecte unele valoril de referință, acestea fiind cele incluse în documentele tehnice pe baza cărora urmeaza sa se obțina autorizația de securitate la incendiu.

AIA Proiect birou de proiectare activeaza în România din 2008 si este format din oameni tineri si pasionați. Furnizori de servicii de excelență dedicate partenerilor, echipa AIA Proiect este multidisciplinară și acopera cu succes domenii precum arhitectura, ingineria, performanța energetică, securitatea la incendiu și evaluarea  oferind servicii de proiectare, audit energetic, evaluare imobiliara și bunuri mobile, studii de specialitate și cadastru.