Care este valabilitatea documentațiilor pe perioada stării de urgență?

Ne apropiem încet, de momentul in care lucrurile vor reveni la o normalitate. Cel mai probabil starea de urgență nu se va prelungi după 15 mai 2020.

Nu doar pentru noi, cei implicați in domeniul proiectării și construcțiilor, reluarea activității se va face după o pauza datorata acestei situații.

In acest răstimp însă anumite documentații, eliberate de autoritățile publice se apropie sau ating termenul limita al valabilității.

Am întâlnit mai multe probleme, le enumeram mai jos și încercam sa le răspundem in temeni legali.

Probleme întalnite

 

  • Cum pot face recepția lucrărilor pe perioada stării de urgență?

 

  • Avizele de amplasament si acordurile emise de autoritățile publice in vederea obținerii autorizației de construire pot avea termen de valabilitate in perioada stării de urgenta.

 

  • Autorizația de construire îmi expiră! Ce facem după ce se termină starea de urgență?

 

Este foarte important sa stiti ca se menține valabilitatea documentațiilor pe perioada stării de urgență! In ordonanța dată este specificat că:

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Cum se prelungesc documentațiile de construire?

Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, avizele, autorizațiile de funcționare şi alte asemenea documente nu vor expira pe perioada stării de urgență, valabilitatea lor fiind extinsă în conformitate cu prevederile Ordonanței.

Valabilitatea documentațiilor pe perioada stării de urgență in România

Valabilitatea documentațiilor pe perioada stării de urgență in România

Un alt aspect important de abordat face referire la faptul ca proiectul casei NU poate expira nici pe perioada stării de urgenta nici in alte situatii daca documentele care stau la baza elaborarii acestuia sunt in termenul de valabilitate.

Totodată, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire se va realiza după încetarea stării de urgență, cu excepția cazurilor în care recepția este impusă de termene obligatorii prevăzute de contracte de finanțare.

 

 

Mai multe detalii refetitoare la valabilitatea documentațiilor pe perioada stării de urgența puteti obtine citind ordonanta aici.