Un raport de audit energetic initial este documentul care sta la baza dosarului de finantare prin programul Casa Eficientă Energetic.

Pentru a afla daca sunteti eligibil acestui program aveti nevoie de un raport de audit energetic initial:

solicitati o oferta comerciala la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.

Cine poate solicita fonduri nerambursabile

Noul program de imbunatatire a performantei energetice este destinat proprietarilor de case deja construite.

Aplicarea in acest program se face doar pe baza unui raport de audit energetic inițial. Acesta reprezinta documentul tehnic care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic

Cati bani pot fi ceruti prin acest program in urma unui raport de audit energetic initial

Beneficiarii eligibili ar putea beneficia de o primă energetică de maximum 15.000 de euro prin care să-și facă investiții pentru eficientizarea energetică a propriei locuințe. Ministerul Mediului finanțează prin AFM un procent de 60% din costul unor astfel de lucrări, dar nu mai mult de 15.000 de euro.

La momentul lansarii bugetul programului Casa Eficientă Energetic este de 100 de milioane de euro și a fost calculat ca ar putea acoperi necesarul pentru 9.000 de case din România.

Solicitati o oferta comerciala pentru un raport de audit energetic initial la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.

Care sunt cheltuielile eligibile

Odata obtinut Raportul de audit energetic initial, cei care aplică la programul Casa Eficientă Energetic pot opta pentru sisteme de termoizolație, centrale în condensatie, eficiente energetic, ferestre izolante, panouri solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare, robineți și conducte noi și alte echipamente care îmbunătățesc eficiența energetică a casei.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:

 înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;

 izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);

 izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;

Raport de audit energetic initial

Raport de audit energetic initial

Dintr-un raport de audit energetic initaial ar trebui sa rezulte de asemenea

Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:

 

 cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);

 panouri solare termice;

 izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;

 dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;

 înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din

In plus se mai considera si componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);

 

Cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%).

Din documentatia Raport de audit energetic initial vor trebui sa rezulte si necesitatea efectuarii

cheltuielilor cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii;

Acestea pot consta în:

 

 înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;

 utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;

 programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;

 

Alte cheltuieli eligibile dupa efectuarea unui raport de audit energetic initial

 

-Cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

 

Cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):

 

 creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;

 asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;

 repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă daca aceasta apare in propunerile dintr-un raport de audit energetic initial;

 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

Se mai considera eligibile urmatoarele cheltuieli

 

– manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:

– cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 1.500 lei;

 

In principal se poate spune ca scopul programul ar fi reducerea pierderilor de energie din casele oamenilor de la 40% până la peste 60%, în funcție de nivelul finanțării. Aceasta ar însemna o scădere automată a facturilor locuințelor în care vor avea loc aceste investiții.

Solicitati o oferta comerciala pentru un raport de audit energetic initial la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.

Cum se aplica in program

Cei interesați de Casa Eficientă Energetic vor putea depune online cererea pentru prima energetică însoţită de un certificat de performanţă energetică inițial și un raport de audit energetic initial al casei unde vor să facă lucrarea. Odata cu primirea cererii, beneficiarul finantarii va primi un număr unic de înregistrare. In lipsa unui Raport de Audit Energetic Initial, dosarul nu va putea fi analizat. Intre documentele obligatorii se gasesti si  auditul energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, care trebuie să conțină în mod obligatoriu Raportul de audit inițial și tabelul cu indicatorii de eficiență rezultați în urma evaluării performanței energetice conform tabelului de la art. 5 alin. (2), aria anvelopei, valoarea explicită a indicelui de emisii echivalent CO2 și cantitatea totală de emisii CO2 redusă în urma implementării proiectului; acesta nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică.

 

In cat timp se aproba dosarul

Pregatirea documentatiilor impreuna cu raportul de audit energetic initial vor trebui incheiate in 60 de zile. Acesta este termenul propus pentru depunerea dosarului din momentul inregistrarii.

Executia lucrarilor in programul Casa Eficientă Energetic

După aprobarea dosarului, lucrările pot începe și se pot derula într-o perioadă de maximum 18 luni.

ATENTIE! Autoritatea nu finanţează lucrări efectuate în regie proprie.

 

Solicitati o oferta comerciala pentru un raport de audit energetic initial la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.

 

Informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se pot gasi pe site-ul www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.