Aveti  nevoie de un aviz alimentare cu energie electrica mentionat intr-un certificat de urbanism?

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari, sau altele ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire un aviz de amplasament, aviz alimentare cu energie electrica. Acest document ar trebui sa ateste faptul ca racordarea viitoare a obiectivului va fi posibila si ca reteaua de energie electrica din zona nu va fi afectata de edificarea cladirii care se doreste a fi autorizata iar furnizorul din aria obiectivului va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun. O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau devierea retelelor existente dar aici costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz alimentare cu energie electrica sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniu.

Obtinere aviz de alimentare cu energie elctrica

Obtinere aviz de alimentare cu energie electrica

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor, in cazul de fata furnizorii de energie electrica. In functie de zona in care se afla obiectivul (cladirea / imobilul) companiile furnizori de energie electrica sunt Enel, Electrica, Cez sau E.on.

Aviz alimentare cu energie electrica Enel AIA Proiect

Aviz alimentare cu energie electrica Enel AIA Proiect

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu energie electrica sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Pentru emiterea unui aviz alimentare cu energie electrica la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la furnizorul de energie electrica o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz alimentare cu energie electrica, insotita de documentatia tehnica aferenta si un studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua electrica a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicită avizul de amplasament in anumite cazuri, planuri, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz alimentare cu energie electrica poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele depuse.

Aviz alimentare cu energie electrica Electrica AIA Proiect

Aviz alimentare cu energie electrica Electrica AIA Proiect

Un aviz alimentare cu energie electrica poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz alimentare cu energie electrica) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (ordin ANRE 114/2014) privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de autoritatea emitenta cu modificarile si completarile ulterioare, se tarifeaza diferit de la un furnizol la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz alimentare cu energie electrica).

Aviz alimentare cu energie electrica Eon AIA Proiect

Aviz alimentare cu energie electrica Eon AIA Proiect

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz alimentare cu energie electrica conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul de energie electrica.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz alimentare cu energie electrica.

Avizul de amplasament in general, aviz alimentare cu energie electrica in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea unei constructii sau instalatii pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz alimentare cu energie electrica pentru noul amplasament.

Aviz alimentare cu energie electrica CEZ AIA Proiect

Aviz alimentare cu energie electrica CEZ AIA Proiect

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz alimentare cu energie electrica, respectiv a fisei tehnice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicită avizarea.

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz alimentare cu energie electrica – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz alimentare cu energie electrica este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si dand toate informatiile necesare in acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz alimentare cu energie electrica se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament respectiv aviz alimentare cu energie electrica.

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz alimentare cu energie electrica.

Un aviz alimentare cu energie electrica se emite de obicei in 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare dupa caz, etc.).

Emiterea Avizelor de Amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinul nr. 25/22.06.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu energie electrica sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

In situatia in care obiectivul pentru care se solicita emiterea avizului de amplasament este unimobil sau o locuinta individuala pentru racordarea careia se solicita o putere sub 30 kVA, in cazul in care nu e disponibila retea electrica de joasa tensiune la o distanta mai mica de 100 m de obiectivul care se doreste a fi autorizat si nici nu sunt indeplinite conditiile preliminare pentru realizarea acesteia – adica nu exista un plan de extindere a retelei, ca raspuns la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz alimentare cu energie electrica, operatorul de distributie concesionar, furnizorul local de energie elctrica transmite solicitantului o scrisoare prin care il informeaza ca nu poate fi emis avizul de amplasament deoarece in viitorul apropiat nu se vor creea conditii pentru racordarea locuintei la reteaua electrica de distributie. Fac excepţie situatiile in care solicitantul avizului de amplasament, aviz alimentare cu energie elctrica pentru construirea locuintei prezinta o declaratie conform careia solutia de alimentare cu energie electrica a viitoarei locuinte nu implica racordarea la reteaua electrica de distributie publica de joasa tensiune; acest document va constitui anexa la avizul de amplasament emis.

Pretul pentru obtinerea unui aviz alimentare cu energie electrica se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica. Costul difera in functie de furnizorul si pornea de la 55 lei de la data articolului.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz alimentare cu energie electrica si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Puteti descarca de mai jos un model (orientativ) de cerere aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrica de la

ENEL Distributie

CEZ Distributie

Electrica

E.on Energie

Va recomandam sa verificati impreuna cu autoritatea emitenta a avizului care este modelul acualizat al cererii si sa solictati ultima varianta a acesteia in vederea depunerii.

Odata intocmita documentatia se depune la sediul autoritatii emitente din zona in care se afla obiectivul care se doreste a fi autorizat.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu energie electrica sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti avizul de amplasament