Acord ADP ce este, cat costa si cum se obtine

 

Intro

Vizitati aceasta pagina pentru ca, cel mai probabil, aveti  nevoie de un acord ADP pentru autorizatia de construire. Apare acest document mentionat intr-un certificat de urbanism? Ati ajuns unde trebuie! Va prezentam in acest articol detalii complete despre obtinerea acestui acord.

Acord ADP

Obtinerea unui acord ADP – Administratia Domeniului Public

Ce reprezinta un acord ADP

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari (si chiar toate demolarile) ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire un acord al autoritatii denumit acord ADP. Atentie! Daca se afla partial sau total pe un spatiu care apartine domeniului public aflat in administrarea Administratiei Domeniului Public.

Acest document ar trebui sa confirme ca Administratia Domeniului Public are la cunostinta lucrarile care urmeaza sa desfasoare si este de acord cu ele in limitele legale.

Beneficiarul este obligat sa detina acordul ADP pentru lucrarile pe care le efectueaza (amplasare de materiale de marketing, panouri si firme luminoase, bransamente pentru proiecte case, conexiuni la diferite utilitati publice care se fac prin utilizarea domeniului public, ocuparea domeniului public cu diverse materiale sau prin diverse activitati, amplasarea de terase, chioscuri, constructii temporare, si altele). Autoritatea publica emitenta solicita mai multe documente in vederea emiterii acordului ADP. Din acest motiv este recomandabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui acord ADP sa fie facuta de personal specializat cu experienta in domeniul avizarii si proiectarii.

Cine emite acordul ADP

Obtinerea acordului ADP

Cum se obtine acordul ADP

Aceste acorduri si avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al autoritatilor emitente, in cazul de fata autoritatea de pe langa primaria in raza careia se afla domeniul public, ADP. In functie de zona in care se afla obiectivul pe care doriti sa il autorizati, autoritatea emitenta a unui acord ADP este centrala sau locala penru diferite orase sau sectoare in Bucuresti.

Spre exemplu, pentru obtinerea acordului ADP a unui panou din Calea Plevnei, autoritatea emitenta va fi compania de Administratia Publica Locala din zona.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un acord ADP sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Documenele necesare

Pentru emiterea unui acord ADP DU la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la Administratia Domeniului Public o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copia certificatului de inregistrare / CUI) prin care solicita eliberarea unui acord ADP , insotita de la caz la caz, in functie de cerintele fiecarei companii de ADP DU o documentatie tehnica aferenta vizata de un proeictant autorizat sau un birou de arhitectura dupa caz (acord tehnic, acord de acces, aviz tehnic, in functie de situatia fiecarui obiectiv.

In unele cazuri aceasta este simpla (copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului, copia contractului de proprietate sau de inchiriere, copie taxa; aceasta varianza in functie de agentul economic care presteaza serviciul ) in alte sitatii sunt cerute planul de situatie si un memoriu tehnic, planuri 1:2000 sau 1:5000, certificatul de urbanism, grafic de executia al lucrarilor, proiectul verificat al obiectului ce se autorizeaza si alte documente specifice. Autoritatea emitenta a unui acord ADP poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele si documentatiile depuse initial de beneficiar.

Unde mai poate fi cerut un acord ADP

Un acord ADP poate fi necesar uneori si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Cat costa acordul ADP

Acord Administratia Domeniului Public

Acord Administratia Domeniului Public

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea acordului de specialitate (acord ADP) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (legea 101/2006 republicata), se tarifeaza diferit de la un furnizor la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau acordului (acord ADP DU).

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare au obligația obtinerii acordului de amplasament in general, acordul ADP conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasament necesare deci si fara un acord ADP.

Valabilitatea acordului ADP

Avizul de amplasament in general, acord ADP in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; edificarea unui obiectiv, constructie sau instalatie pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui acord ADP pentru amplasament nou pe care se va derula investitia.

Procedura de obtinere a acordului ADP

ADP

ADP

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea acordului de amplasament, acord ADP – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui acord ADP DU este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si ofera in scris toate informatiile necesare in acest scop.

Este preferabil sa apelati la specilisti cand urmariti sa obtineti acordul ADP. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea acord ADP se considera suplimentar duratei de emitere a acordului de amplasament .

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea acordului de amplasament, acord ADP.

Termenul acordului ADP

Un acord ADP se emite de obicei in cateva zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare dupa caz, etc.).

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum la 0722494447 pentru un acord ADP DU sau email al detalii@aia-proiect.ro

Cat costa acordul ADP

Avize si acorduri ADP

Avize si acorduri ADP

Pretul pentru obtinerea unui acord ADP DU se plateste la depunerea cererii daca autoritatea are caserie sau ulterior prin diverse metode de plata electronica in contul Administratiei Domeniului Public. Costul difera in functie de lucrarea pentru care se doreste obtinerea acordului ADP si difera foarte mult la data articolului.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui acord ADP DU si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Puteti descarca de aici un model (exemplificativ) de cerere acord ADP.

Un acord de ADP Bucuresti,  Ilfov sau alt judet, se obtine de la administratia publica locala respectiv Administratia Domeniului Public  iar pentru alte zone aceasta depinde de localitatea in care doriti sa obtineti autorizatia de construire daca este centralizata sau zonala.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un acord ADP sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.