Aveti  nevoie de un aviz de amplasament Transgaz mentionat intr-un certificat de urbanism?

Cel mai probabil va este necesar pentru un obiectiv care se afla in zona de siguranta a obiectivelor sistemului national de transport gaze naturale (SNT). Denumirea completa a acestei documentatii este aviz de amplasament sau aviz de principiu si este emis de SNTGN Transgaz. aviz de amplasament Transgaz se supune din punct de vedere legislativ Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003, emis de M.E.C., M.T.C.T., M.A.I., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/29.08.2003.

Documentatia unui aviz de amplasament Transgaz se intocmeste de catre un proiectant autorizat si contine o serie de referiri si explicatii referitoare la obiectivul care se doreste a fi autorizat.

Aviz de amplasament Transgaz in certificatul de urbanism

Aviz de amplasament Transgaz in certificatul de urbanism

În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse nu se află în zona de siguranţă a obiectivelor SNT, aviz de amplasament Transgaz va fi emis de exploatarea teritorială unde s-a depus documentația.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALA la 0722494447 pentru un aviz de amplasament Transgaz sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Pentru emiterea avizelor (aviz de amplasament Transgaz) la documentatii tehnice aferente obiectivelor din zone in care pot constitui pericole pentru sau se afla in perimetrul de protectie / zona de siguranta a SNT, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la Transgaz o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz de amplasament Transgaz, insotita de documentatia tehnica aferenta pentru proiecte case sau cladiri cu functinui comerciale, industriale sau agricole.

Un aviz de amplasament Transgaz poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Analiza documentatiei si obtinerea avizului de amplasament Transgaz se face in termenul legal dar poate fi diferit de la un caz la altul. In primul rand de importanta majora este distanta liniara in metri a viitorului obiectiv precum inaltimea acestuia. In urma analizei dosarului pentur obtinerea unui aviz de amplasament Transgaz se pot impune conditii tehnice obiectivului care se doreste a fi autorizat.

Aviz de amplasament Transgaz de la AIA Proiect

Aviz de amplasament Transgaz de la AIA Proiect

Mai jos va prezentam o lista cu documente necesare pentru obținerea avizului de amplasament Transgaz în vederea executării construcțiilor amplasate în vecinătatea SNT:

  • Cerere scrisa adresata SNTGN “TRANSGAZ” cu datele de identificare ale beneficiarului, respectiv solicitantului și obiectul solicitării de obtinere a unui aviz de amplasament Transgaz. Se va preciza adresa de corespondenta, in cazul in care aceasta este diferita de adresa beneficiarului/solicitantului menționata in cerere (vezi model cerere aviz de amplasament Transgaz aici: Cerere Aviz de amplasament Transgaz).
  • Nota explicativa (vezi model pentru aviz de amplasament Transgaz aici).
  • Memoriu tehnic pentru obtinerea unui aviz de amplasament Transgaz intocmit de un proiectant autorizat privind lucrarea avuta in vedere.
  • Plan de incadrare in zona, scara 1:25000 sau 1:10000
  • Plan de situatie, care sa cuprinda amplasarea constructiilor in perimetrul propus precum si drumurile de acces aferente – in dublu exemplar. Obs. Planurile vor fi vizate de sectorul/exploatarea teritoriala pe raza caruia/careia este proiectata constructia/lucrarea si vor fi completate cu obiectivele/sistemele SNT (!).
  • Dovada achitării taxei de obtinere a unui aviz de amplasament Transgaz. Aceasta se achita in contul exploatarii teritoriale
  • In cazul in care solicitantul nu este si beneficiarul constructiei/lucrarii, se va anexa documentatiei de avizare si imputernicirea din partea beneficiarului.

Taxa de obtinere a avizului de amplasament Transgaz este diferita de o situatie la alta, o estimare fiind posibila doar la analiza obiectivului care se doreste a fi autorizat si a amplasamentului acestuia.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz de amplasament Transgaz sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti avize si acorduri.