In functie de obiectivul care se doreste a fi autorizat,este posibil ca in certificatul de urbanism sa vi se ceara sa obtineti un aviz CNADNR. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale SA este autoritatea emitenta careia ar trebui sa va adresati pentru obtinerea unui aviz CNADNR. Aflati de aici cum se obtine un aviz CNADNR.

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz CNADNR sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

In conformitate cu dispozitiile art. 46 (1) din Ordonata Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, aprobata cu Legea 82/1998, cu completarile si modificarile ulterioare

„Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv”.

Aviz CNADNR

Aviz CNADNR in certificatul de urbanism

Acesta este unul din motivele pentru care autoritatea locala a precizat necesitatea obinerii unui aviz CNADNR in certificatul de urbanism.
Ar mai fi de precizat si de luat in calcul la solicitarea unui aviz CNADNR si ca „Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.”

Conform prevederilor art. 52 (1) din aceiasi ordonanta, „Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere”. * Art.1.8 din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiior, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumuriłor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, specifica faptul ca acceptul administratorului drumului comporta doua faze: – acordul prealabíl – care se obtine la faza de proiectare; – autorizatia de amplasare si acces la drum – care se obtine inainte de inceperea lucrarilor in zona drumului.

Un aviz CNADNR poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Referitor la cladiri / imobile in proiectare (proiecte case sau cladiri cu regim diferit de inaltime)), un aviz CNADNR este cel mai proabil cerut deoarece amplasamnetul constructiei se afla in proximitatea unui drum national. O alta situatie des intalnita de noi se refera la monatarea unui panou publicitar in apropierea unei autostrazi sau a unui drum national, motiv pentru care se solicta obtinerea unui aviz CNADNR.

Ordonanta guvernului Nr.43/1997 spune ca pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv – un aviz CNADNR.

Lucrarile realizate fara acest aviz CNADNR nu vor obtine autorizatia de construire si implicit in lipsa autorizaţiei de amplasare sau de acces în zona drumului public beneficiarul nu are dreptul să realizeze executia obiectivului.

Din experienta noatra, acest aviz CNADNR este de complexitate medie si ridicata iar termenul de realizare sau raspuns asumat oficial de catre aceasta autoritate emitenta poate fi depasit considerabil.

Aviz CNADNR - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

Aviz CNADNR – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

Documentatia necesara este foarte stufoasa la obtinerea unui aviz CNADNR si va recomandam sa apelati la un specialist. Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz CNADNR sau email al detalii@aia-proiect.ro.

Dosarul va trebui sa contina
1) Cerere de eliberare a acordului sau a autorizatiei;
* in cazul obiectivelor existente se va atasa si somatia pentru intrarea in legalitate primita din partea administratorului drumului;
2) Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre Sectia de Drumuri Naionale pe raza careia se executä lucrarea;
3) Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutier;
4) Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;
5) Copie a Certificatului unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice sau a celor fizice inmatriculate;
7) Copie a actelor de proprietate (sau contract inchiriere, compdat, locatiune, concesionare) pentru terenul pe care se executa lucrarea;
8) Daca amplasamentul este pe un sector de drum in/sau in curs de reabilitare, sau in vecinatatea traseului unui drum viitor drum (autostrada, drum expres), se va obtine punctul de vedere al proiectantului si consultantului, privind modul in care terenul este sau nu afectat de lucrarile prevazute a se executa in cadrul viitorului proiect;
9) Proiectul tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare al lucrarii, din care sa rezulte:
-pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului in cadrul drumului national;
-descrierea sumară a constructiilor din incinta (existente si proiectate), a activitätii ce urmeazä a se desfasura, cu implicatii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv)
-descrierea amenajarii accesului la drumul national, care se va realiza conform prevederilor Normativului 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice”:
*racordare simpla la drumul national (in cazul obiectivelor amplasate intre indicatoarele de indicatoarele de intrare/iesire in/din localitate)
* cu benzi de accelerare si decelerare, (in cazul obiectivelor amplasate in afara indicatoarelor de intrare/iesire in/din localitate);
* in cazul in care terenul a fost introdus prin P.U.Z., in intravilan, dar el nu se afla intre indicatoarele rutiere de intrare si iesire in/din localitate, amenajarea la drumul national se va realiza cu benzi suplimentare de circulatie, respectiv de accelerare si decelerare;
– modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale in lungul drumului national, in zona accesului si in incinta;
– modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (semnalizarea verticală conform STAS 1848-1/2011 si semnalizarea orizontală, conform STAS 1848-7/2004) ;
– modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 din HG 525/1996);
-detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national).
b) Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe care se va evidentia amplasamentul
c) Plan de situatie la scara 1:500, original, in care se vor figura:
– traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distantä de 100 m stanga-dreapta si vis-a-vis fata de pozitia kilometrica la care se doreste amplasarea obiectivului;
– amenajarea accesului la drumul national, la marginea platformei drumului national; (in cazul in care se prevede insula de separare a fluxurilor de circulatie aceasta trebuie sa fie din bordura denivelata si separata de partea carosabila prin marcaj de interzicere);
– amplasamentul constructiilor (existente si propuse), cu precizarea distantei fata de axa si marginea partii carosabile a drumului national;
– amplasamentul imprejmuirii, sal limitei de proprietate, distanta acestora fata de axa drumului national
– modul de organizare a circulatie (desfasurarea traficului) in incinta;
– spatiul desemnat pentru parcare, cu figurarea locurilor si dimensiunile acestora;
-semnalizarea verticala si orizontala aferenta accesului, care trebuie sa fie corelate.

Solutia de amenajare la drumul national se va corela, daca este cazul cu cea de la obiectivele avizate in zona sau care sunt in curs de avizare (corelarea se va realiza si in intravilan, prin identificare la fata locului, daca nu exista situatia inregistrata a acceselor);

d) – modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului naţional, în zona accesului şi în incintǎ;
e) Profile transversale, in dreptul accesului si al constructiilor cu specificarea distantelor fata de axul drumului national;
f) Detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national);
g) Proiectul tehnic va fi intocmit, semnat si verificat de un inginer de specialitate (inginer de drumuri), si vizat de un verificator proiecte drumuri atestat M.L.P.A.T.;
h) Verificatorul atestat M.L.PA.T. va intocmi un referat privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2 a proiectului;
9) Alte avize de la unitati de proiectare, in functie de prevederile de modernizare ale drumului.
In functie de situatia din teren, Directiile Regionale de Drumuri si Poduri pot solicita completarea documentatiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.
Documentatia se depune in 3 exemplare in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise traficulul european.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 158/1996, cu privire la emiterea acordurilor pentru documentatiile tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti, competenta de avizare pentru drumurile nationale, altele decat cele europene este a Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri, subunitati subordonate Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.
Documentatiile pentru drumurile europene, se analizeaza in prealabil de catre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri.

Costul de obtinere la fel ca si termenul de raspuns la solicitarea unui aviz CNADNR poate fi diferit in functie de directia regionala de care apartine amplasamentul.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz CNADNR sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti un Aviz CNADNR