Actualizare 01.03.2021

Programul „Noua Casă” va avea în acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, în scădere faţă de 2 miliarde de lei cât a fost în 2020, a anunţat vineri Cristian Păun, preşedintele Consiliului de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), care estimează în jur de 6.000 de beneficiari.

„Plafonul din 2020 a fost 2 miliarde de lei, a fost aproape în totalitate subscris. Aproximativ 8.000 de garanţii pentru Prima Casă/Noua Casă au fost date în 2020. Pentru 2021, plafonul este în scădere, la 1,5 miliarde lei. Estimăm în jur de 6.000 de beneficiari ai programului ‘Noua Casă’, acest tip de garanţie fiind dat tot prin Fondul Naţional de Garantare”, a menţionat Cristian Păun, la videoconferinţa „IMM-urile, oxigen pentru România”.

 

Au fost publicat normele de aplicare ale deja „fostul” program Prima Casa redenumit in 2020 Noua Casă 2020 / 2021.

Acestea stabilesc două plafoane de garantare:

  • unul la finanţări de 70.000 euro
  • unul pentru 140.000 euro

Avansuri minime difera pentru clienti dar şi categoriile de locuinţe care pot fi cumpărate prin program, în funcţie de vechimea acestora.

Astfel, persoanele care apelează la  acest program de finantare pot achiziţiona următoarele categorii de locuinţe:

a) locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;

b) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

c) alte categorii de locuinţe, recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) şi b).

Solicitati un Certificat Energetic pentru Noua Casă 2021 la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.ro.

AIA Proiect - Noua Casa 2020

AIA Proiect – Noua Casa 2020

La o valoare a finanţării prin Noua Casă 2020 de maxim 70.000 euro, compusă din creditul acordat de bancă de maxim 66.500 euro şi avansul plătit de beneficiar, garanţia oferită de stat acoperă 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Avansul minim în acest caz pentru Noua Casă 2021 este de 5%.

Dacă valoarea finanţării este cuprinsă între 70.001 euro şi 140.000 euro, compusă dintr-un credit de 59.501-119.000 euro plus avansul plătit de beneficiar, garanţia statului acoperă maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate şi acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţe prin Noua Casă 2021.

Avansul minim solicitat clientului în acest caz este de 15%.

Plafonul total de garantare aprobat pentru programul Noua Casă 2020 este de 2 miliarde lei, din care s-a alocat către instituţiile de credit un plafon de garantare în valoare de 1,98 miliarde lei din care, până în prezent s-a consumat circa 424 milioane lei (21,42%), se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

În cadrul programului anterior redenumirii in  Noua Casă 2020, până la data de 30 iunie 2020 au fost acordate un număr de 296.905 promisiuni şi contracte de garantare în valoare totală de 26,7 miliarde lei.

Până în prezent au fost efectuate plăţi în valoare de 77,8 milioane lei pentru un număr de 970 de garanţii acordate din care au fost repuse în drepturile şi obligaţiile contractului de garantare un număr de 172 de garanţii în valoare de 14,5 milioane lei, rezultând plăţi nete efectuate de 63 milioane ei pentru un număr de 798 contracte de garantare.

Parcurgeti normele de aplicare ale programului Noua Casă 2020 aici:

Normele de aplicare a programului Noua Casa 2020 – AIA Proiect

În programul Noua Casă 2020 intră și locuința recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.  Locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi.

Beneficiarul poate fi persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– la data solicitării creditului garantate, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp

– achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului Noua Casă 2020

– are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.