Energia regenerabila reprezinta energia obtinuta din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie se obtine din surse practic inepuizabile. Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat în mod semnificativ în ultimii ani. În 2009, liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În 2018, s-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030.

În ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la „Pactul ecologic european”, prezentat de Comisie în decembrie 2019. Parlamentul a formulat o serie de recomandări, printre care aprovizionarea cu energie curată, sigură și la prețuri accesibile. În acest spirit, a solicitat revizuirea Directivei privind sursele regenerabile de energie și stabilirea unor obiective naționale obligatorii pentru fiecare stat membru în parte și a recomandat punerea în aplicare a principiului „eficiența energetică pe primul loc” în toate sectoarele și politicile. Implementarea NZEB (nearly zero energy building) in Romania reprezinta una din cerintele importante ale Comisiei

Sinonim: energie verde.