Totalitatea suprafețelor elementelor de construcție perimetrale, care
delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spații neîncălzite din exteriorul clădirii.