Ati gasit intr-un certificat de urbanism in sectiunea avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura bifat sau mentionat un aviz sanatatea populatiei?

Aviz Sanatatea Populatiei certificat de urbanism

Aviz Sanatatea Populatiei certificat de urbanism

In functie de importanta lor, unele din obiectivele noi (proiecte case, cladiri comerciale, industriale sau alte functiuni)  ori cele care fac obiectul unor extinderi sau modificari,  ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire un aviz de amplasament denumit aviz sanatatea populatiei. Acest document ar trebui sa ateste faptul ca imobilul pentru care solicitati autorizatia de construire corespunde din punct de vedere legal si se incadreaza in normele si cerintele legale cu privire la santatea populatiei iar autoritatea emitenta din aria din care va face parte cladirea pentru care se urmareste autorizarea va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun. O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau reconsiderarea compartimentarilor, a instalatiilor utilizate sau alte aspecte importante iar in acest caz costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz sanatatea populatiei sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniul avizarii si proiectarii de specialitate. Proiectele obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei vor fi avizate numai pe baza unui studiu de impact asupra starii de sanatate, efectuat de către persoane fizice şi juridice competente, atestate pentru aceasta activitate de către Ministerul Sanatatii. In functie de specificul obiectivului, biroul pentru avize si autorizatii de sanatatea populatiei din directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate solicita si alte date necesare in vederea evaluarii riscului sanitar.

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al autoritatilor emitente, in cazul de fata directiile de sanatate publica, autoritate emitenta a acestui aviz. In functie de zona in care se afla cladirea, autoritatile care vor aviza lucrarea propusa sunt responsabile de urmarirea si controlul sanatatii publice locale. Spre exemplu, pentru obtinerea unui aviz sanatatea populatiei a unui imobil din Pipera, autoritatea emitenta va fi Directia de Sanatate Publica Ilfov.

Aviz sanatatea populatiei

Aviz sanatatea populatiei

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz sanatatea populatiei sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Directiile de sanatate publica judeţene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Sanatatii, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.
Pentru emiterea unui aviz sanatatea populatiei la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice sau juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la compania de sanatatea populatiei o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate dupa caz, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copia certificatului de inregistrare / CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz sanatatea populatiei, insotita de documentatia tehnica aferenta, planul de situatie si eventaul alte documentatii referitoare la obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament (ultimul document doar in anumite cazuri), planuri, proiectul de bransament, avizul de mediu, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz sanatatea populatiei poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele si documentatiile depuse initial de beneficiar.

Un aviz sanatatea populatiei / aviz de principiu poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Aviz DSP

Aviz DSP

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz sanatatea populatiei) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (OMS 1030/2009), se tarifeaza si in functie de gradul de urgenta al obtinerii avizului (aviz sanatatea populatiei).

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament, aviz sanatatea populatiei conform legii.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz sanatatea populatiei daca acesta este mentionat in certificatul de urbanism.

Avizul de amplasament in general, aviz sanatatea populatiei in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; edificarea unui obiectiv, constructie sau instalatie pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz sanatatea populatiei pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz sanatatea populatiei, respectiv a proiectului cu partile scrise si desenate specifice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicită avizarea.

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz sanatatea populatiei – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz sanatatea populatiei este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si ofera in scris toate informatiile necesare in acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz sanatatea populatiei se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament .

Aviz directia de sanatate publica

Aviz directia de sanatate publica

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile necesare emiterii avizului sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz sanatatea populatiei.

Un aviz sanatatea populatiei se emite de obicei in 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare dupa caz, etc.).

Emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinul nr. 331/2009 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz sanatatea populatiei sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Pretul pentru obtinerea unui aviz sanatatea populatiei se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica in contul companiei de apa. Costul pornea de la 200 lei la data articolului si putea fi la anumite directii de sanatate publica suplimentat cu 50 lei pentru situatii de urgenta.

Exceptarea de la plata tarifelor au:

  • unitatile publice de asistenta medicala
  • unitatile publice de invatamant
  • unitatile de ocrotire sociala si socio-medicala
Aviz de amplasament Sanatatea Populatiei pentru autorizatia de construire

Aviz de amplasament Sanatatea Populatiei pentru autorizatia de construire

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz sanatatea populatiei si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Puteti descarca de aici un model (exemplificativ) de cerere aviz sanatatea populatiei

Cerere aviz sanatatea populatiei

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz sanatatea populatiei sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti avizul de sanatatea populatiei.