Aveti  nevoie de un aviz alimentare cu apa mentionat intr-un certificat de urbanism?

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire un aviz de amplasament, aviz alimentare cu apa. Acest document ar trebui sa ateste faptul ca racordarea viitoare a obiectivului pentru care solicitati autorizatia de construire va fi posibila si ca reteaua de apa din zona nu va fi afectata de edificare cladirii iar furnizorul din aria obiectivului va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun. O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau devierea retelelor existente dar aici costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz alimentare cu apa sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniul avizarii si proiectarii.

Aviz alimentare cu apa in certificatul de urbanism

Aviz alimentare cu apa in certificatul de urbanism

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al autoritatilor emitente, in cazul de fata furnizorul  de apa. In functie de zona in care se afla cladirea, companiile de apa sunt autoritatile care vor aviza lucrarea propusa. Spre exemplu, pentru obtinerea unui aviz de alimentare cu apa a unei cladiri (proiect de casa, soau orice alta functiune – comerciala, industriala sau aogricula) din Pipera, orasul Voluntari, Judetul Ilfov, autoritatea emitenta va fi compania de apa din aceasta zona, respectiv Euro ApaVol.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu apa sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Pentru emiterea unui aviz alimentare cu apa la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la compania de apa o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copia certificatului de inregistrare / CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz alimentare cu apa, insotita de documentatia tehnica aferenta, planul de situatie si un studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua de apa a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicită avizul de amplasament (ultimul document doar in anumite cazuri), planuri, proeictul de bransament, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz alimentare cu apa poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele si documentatiile depuse initial de beneficiar.

Un aviz alimentare cu apa poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz alimentare cu apa) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (legea 241/2006 republicata), se tarifeaza diferit de la un furnizor la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz alimentare cu apa). In functie de situatii se pot intalni mai multe tipuri de avize:

  • aviz de bransare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;
  • acord de furnizare denumit si acor de principiu – documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa;
  • acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica;

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz alimentare cu apa conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul / compania de apa.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz alimentare cu apa.

Avizul de amplasament in general, aviz alimentare cu apa in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; edificarea unui obiectiv, constructie sau instalatie pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz alimentare cu apa pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz alimentare cu apa, respectiv a proiectului de bransament are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicită avizarea.

Ce este un aviz alimentare cu apa

Ce este un aviz alimentare cu apa

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz alimentare cu apa – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz alimentare cu apa este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si ofera in scris toate informatiile necesare in acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz alimentare cu apa se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament .

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz alimentare cu apa.

Un aviz alimentare cu apa se emite de obicei in 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare dupa caz, etc.).

Emiterea Avizelor de Amplasament de catre operatori este reglementata de Ordinul nr. 88/20.03.2017 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu apa sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Important de stiut ca sunt considerate, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:

  • orice interventie neautorizata a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;
  • refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
  • refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
  • impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
  • impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la instalatiile de preepurare, in scopul efectuarii controlului

Pretul pentru obtinerea unui aviz alimentare cu apa se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica in contul companiei de apa. Costul difera in functie de furnizorul si pornea de la 64 lei de la data articolului.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz alimentare cu apa si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Puteti descarca de aici un model (exemplificativ) de Cerere aviz alimentare cu apa.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu apa sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti avize si acorduri