Aveti  nevoie de un aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti mentionat intr-un certificat de urbanism?

Pentru lucrarile de desfiintare – demolare, dezafectare ori dezmembrare (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor aferente este necesara o autorizatie de desfiintare, care se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire. Cel mai probabil, acest aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti va este necesar pentru un obiectiv care ar urma o procedura de demolare si pentru care se solicita o autorizatie de desfiintare. Acest aviz este diferit de cel care se obtine pentru obiectivele monument istoric de la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

Documentatia unui aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti se intocmeste de catre un proiectant autorizat si contine o serie de referiri si explicatii referitoare la obiectivul care se doreste a fi autorizat un proiect de casa sau cladire cu alta functiune (comerciala, industriala, etc.)

Despre aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti

Despre aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti

In situatia in care amplasamentul lucrarilor (cladire sau teren) nu se afla in lista monumentelor istorice, a fost solictitat un aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti care va fi emis de institutia cu acelasi nume.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Pentru emiterea avizelor (aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti) la documentatii tehnice aferente obiectivelor din zone care nu fac parte din cele denumite generic “zone protejate”, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la Muzeul Bucuresti o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti, insotita de documentatia tehnica aferenta.

Un aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Analiza documentatiei si obtinerea unui aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti se face in termenul legal dar poate fi diferit de la un caz la altul in functie de complexitatea obiectivului analizat. In primul rand, de importanta majora este distanta liniara in metri a obiectivului care se doreste a fi demolat precum apartenenta la un ansamblu istoric sau de interes arheologic. In urma analizei dosarului pentru obtinerea unui aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti NU se pot impune conditii tehnice obiectivului care se doreste a fi autorizat ci se avizeaza exclusiv demolarea/desfiintarea partiala sau totala a obiectivului existent.

Muzeul Municipiului Bucuresti

Muzeul Municipiului Bucuresti

Mai jos va prezentam o lista cu documente necesare pentru obtinerea aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti in vederea obtinerii autorizatiei de demolare / desfiintare a constructiilor mentionate in certificatul de urbanism:

  • cerere (dupa caz formular tip);
  • dovada dreptului de proprietate  asupra cladirii care se va demola (copie);
  • memoriu intocmit de proiectantul autorizat de prezentare a constructiei care se demoleaza (anul construirii, scurt istoric al constructiei, eventual numele arhitectului, stilul arhitectural, sistemul constructiv, materiale de constructie, functiuni, nivelul de echipare cu instalatii, gradul de uzura, etc.);
  • plan de situatie (cu marcarea constructiei sau a partii de constructie care se va demola) sc. 1:500 sau 1:200;
  • releveul constructiei care se va demola (planurile tuturor nivelurilor, sectiuni si fatade) sc.1:100 sau 1:50;
  • fotografii color, de ansamblu si de detaliu – format specific;
  • taxa de avizare (stabilita de catre institutia care emite avizul).

 

Taxa de obtinere a unui aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti este diferita de o situatie la alta, o estimare fiind posibila doar la analiza obiectivului care se doreste a fi autorizat si a amplasamentului acestuia. Nu se solicita alt aviz de amplasament.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti un aviz de demolare de la Muzeul Municipiului Bucuresti