Aveti  nevoie de un aviz salubritate pentru autorizatia de construire? Apare acest document mentionat intr-un certificat de urbanism? Va prezentam in acest articol detalii complete despre acest aviz de amplasament.

Aviz salbritate din certificatul de urbanism

Avizul  de salubritate mentionat in certificatul de urbanism

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari (si chiar toate demolarile) ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire cel putin un aviz de amplasament: aviz salubritate. Acest document ar trebui sa ateste faptul ca tot ceea ce rezulta in urma demolarii si construirii obiectivului pentru care solicitati autorizatia de construire va fi depozitat, transportat si degajat in conditii propice. Beneficiarul este obligat sa detina acest aviz salubritate pentru materialele de constructii si resturile acestora care nu se reutilizeaza. Vorbim aici de cladiri comerciale, industriale, proiecte case noi sau extinderi si recompartimentari pentru orice functiune.

Care este procedura

La data actualizarii acestui articol este in curs de modificare legea privind aveste avize de amplasament si colectarea deseurilor rezultate din constructii. Vom reveni cand vor intra in vigoare noile prevvederi cu informatii.

Firmele care sunt responsabile in zona in care are loc autorizarea imobilului si pun la dispozitie servicii de colectare, transport, depozitare si reciclare de deseuri solicita mai multe documente in vederea emiterii unui aviz salubritate Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz salubritate sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniul avizarii si proiectarii.

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al autoritatilor emitente, in cazul de fata furnizorul  de servicii de salubritate. In functie de zona in care se afla cladirea, companiile de salubritate sunt autoritatile care vor aviza lucrarea propusa. Spre exemplu, pentru obtinerea unui aviz salubritate a unei cladiri, pe baza unui un proiect de casa din Pipera, autoritatea emitenta va fi compania de salubritate locala, Ecovol.

Recomandarea noastra

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz salubritate sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Ce contine documentatia

Pentru emiterea unui aviz salubritate  aferent unor documentatii tehnice ale obiectivelor in curs de autorizare, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la compania de salubritate o cerere. Aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate, destinatia obiectivului, etc. In plus se mai adauga o copie C.I./ B.I. a beneficiarului, (la persoana juridica: copia certificatului de inregistrare / CUI) care solicita eliberarea unui aviz salubritate. Aceasta va fi insotita de la caz la caz, in functie de cerintele fiecarei companii de salubritate o documentatie tehnica aferenta.

In unele cazuri aceasta este documentatie este simpla (copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului, copia contractului de proprietate sau de inchiriere, copie taxa; aceasta varianza in functie de agentul economic care presteaza serviciul ) in alte situatii sunt cerute planul de situatie si un memoriu tehnic, planuri 1:2000 sau 1:5000, certificatul de urbanism, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz salubritate poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele si documentatiile depuse initial de beneficiar.

Aviz salubritate

Aviz salubritate

La ce mai poate fi necesar un aviz salubritate

Avizul de salubritate poate fi necesar uneori si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Cadrul legal al avizului de salubritate

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz salubritate) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (legea 101/2006 republicata), se tarifeaza diferit de la un furnizor la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz salubritate).

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz salubritate conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul / compania de salubritate.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de construire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz salubritate.

Precizare importanta

Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis. Edificarea unui obiectiv, constructie sau instalatie pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz salubritate pentru noul amplasament.

Termenul de emitere  avizului de salubritate

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz salubritate – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz salubritate este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si ofera in scris toate informatiile necesare in acest scop.

Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz salubritate se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament .

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz salubritate.

Un aviz salubritate se emite de obicei in cateva zile (uneori pe loc) de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare dupa caz, etc.).

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz salubritate sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Cat costa avizul de salubritate

Pretul pentru obtinerea unui aviz salubritate se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica in contul companiei avizatoare. Costul difera in functie de furnizorul si difera foarte semnificativ de la un furnizor la altul la data articolului.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz salubritate si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

De unde se obtine avizul de salubritate

In Bucuresti, un aviz salubritate poate fi obtinut de la mai multecompanii. Cele mai cunoscute sunt Rosal, Supercom, Urban, Romprest sau Rebu.

Puteti descarca de aici un model (exemplificativ) de Cerere aviz salubritate.

Un aviz de salubritate in Ilfov sau alt judet, se obtine de la compania locala de salubritate iar aceasta depinde de localitatea in care doriti sa obtineti autorizatia de construire.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz salubritate sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti avize si acorduri.