Aveti  nevoie de un aviz gaze naturale mentionat intr-un certificat de urbanism?

Incepem acest articol cu o scurta descriere a situatiilor intalnite. Aproape toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari din zone in care exista retea de furnizare a gazelor natorale ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire un aviz de amplasament denumit aviz gaze naturale. Acest document ar trebui sa ateste faptul ca racordarea viitoare a obiectivului va fi posibila si ca reteaua de gaze naturale din zona nu va fi afectata de edificare cladirii care se doreste a fi autorizata iar furnizorul din aria obiectivului va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun.

Aviz gaze naturale

Aviz gaze naturale

O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau devierea retelelor existente dar aici costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz gaze naturale sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniu. Reteaua de distributie a gazelor naturale este formată din ansamblul conductelor prin care este adus gazul in perimetrul imobilului. Daca in zona nu exista o conducta de furnizare a gazelor naturale nu ar trebui sa fie solicitat in certificatul de urbanism un aviz gaze naturale. Executarea constructiilor in vecinatatea retelelor de distributie a gazelor naturale, trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la distantele de siguranta, zonele de protectie si de siguranta, calitatea in constructii, etc., motiv pentru care, pentru orice lucrare din aceste zone necesita un aviz gaze naturale.

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor, in cazul de fata furnizorii de gaze naturale. In functie de zona in care se afla imobilul companiile care operaza retele de furnizare a gazelor naturale difera. Avizul este necesar oricarei functiuni (rezidentiala – proiecte case, comerciala, industriala sau chiar acricola)

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu energie electrica sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Bransamentul reprezinta conexiunea realizata intre conducta de gaz existenta pe strada ta si acea firida aflata la limita proprietatii, denumita statie sau post de reglare si masurare al debitului.

Pentru emiterea unui aviz gaze naturale la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la furnizorul de gaze o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate daca este cazul, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz gaze naturale, insotita de documentatia tehnica aferenta si un uneori de un studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua de gaze a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicită avizul de amplasament in anumite cazuri, planuri, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz gaze naturale poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele depuse.

Un aviz gaze naturale (de principiu) poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D. sau P.U.Z. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz gaze naturale) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (ordin ANRE 48/2008) privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de  amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările şi completările ulterioare, se tarifeaza diferit de la un furnizor la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz gaze naturale).

Aviz gaze naturale pentru autorizatia de construire

Aviz gaze naturale pentru autorizatia de construire

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz gaze naturale conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul de gaze naturale.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasament necesare deci fara un aviz gaze naturale daca este solicitat in certificatul de urbanism.

Avizul de amplasament in general, aviz gaze naturale in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea unei constructii sau instalatii pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz gaze naturale pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz gaze naturale, respectiv a fisei tehnice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicită avizarea.

Puteti descarca de aici un model (exemplificativ) de cerere aviz gaze naturale

Cerere aviz gaze naturale – aviz de amplasament

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz gaze naturale – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz gaze naturale nu este completa, emitentul comunica acest aspect sesizat solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii documentatiei, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si dand toate informatiile necesare in acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz gaze naturale se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament respectiv aviz gaze naturale.

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz gaze naturale.

Un aviz gaze naturale se emite de obicei in 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare, etc.).

Emiterea avizelor de amplasament sau de principiu se realizeaza in regim reglementat, conform Ordinului 47/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale din Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2008, a Legii 123/2012 – Legea energiei şi gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 50/1991.

Pretul pentru obtinerea unui aviz gaze naturale se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica. Costul difera in functie de furnizorul si pornea de la 120 lei de la data articolului. Plata se poate face in general la caseria autoritati emitente sau prin transfer bancar in contul acesteia.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz gaze naturale si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz alimentare cu energie electrica sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va poate ajuta sa obtineti avize de amplasament / principiu