Aveti  nevoie de un aviz canalizare mentionat intr-un certificat de urbanism in sectiunea avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura?

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi sau modificari ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire un aviz de amplasament denumit aviz canalizare. Acest document ar trebui sa ateste faptul ca racordarea viitoare a obiectivului pentru care solicitati autorizatia de construire va fi posibila si ca reteaua de canalizare din zona nu va fi afectata de edificare cladirii iar furnizorul din aria cladirii pentru care se urmareste autorizarea va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun. O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau reconsiderarea retelei existente dar aici costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz canalizare sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniul avizarii si proiectarii.

Aviz canalizare - ce este si cum se obtine

Aviz canalizare – ce este si cum se obtine

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al autoritatilor emitente, in cazul de fata furnizorul  serviciilor de canalizare, operatorul retelei. In functie de zona in care se afla cladirea, companiile de apa sunt autoritatile care vor aviza lucrarea propusa. Spre exemplu, pentru obtinerea unui aviz de canalizare a unei cladiri din Pipera, autoritatea emitenta va fi compania care opereaza reteaua de canalizare din zona, respectiv Euro ApaVol.

Reteaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, canale de serviciu, camine, guri de scurgere si constructii anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor uzate.

Racordul de canalizare este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatia interioara a clientului si reteaua publica de canalizare.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum la 0722494447 pentru un aviz canalizare sau email al detalii@aia-proiect.ro

Serviciul de canalizare cuprinde totalitatea activitatilor necesare pentru:

 • colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la clienti catre statiile de epurare;
 • epurarea apelor uzate si apoi evacuarea lor in emisar;
 • colectarea, evacuarea si depozitarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale;
 • evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;
 • evacuarea apelor pluviale din intravilanul localitatilor.

Pentru emiterea unui aviz canalizare la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice sau juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la compania de canalizare o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate dupa caz, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copia certificatului de inregistrare / CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz canalizare, insotita de documentatia tehnica aferenta, planul de situatie si eventaul alte documentatii referitoare la obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament (ultimul document doar in anumite cazuri), planuri, proiectul de bransament, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz canalizare poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele si documentatiile depuse initial de beneficiar.

Un aviz canalizare / aviz de principiu poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. (Plan Urbanistic de  Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz canalizare) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale (legea 241/2006 republicata), se tarifeaza diferit de la un furnizor la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz canalizare). In functie de situatii se pot intalni mai multe tipuri de avize

 • aviz de bransare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;
 • acord de furnizare denumit si acor de principiu – documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de canalizare;
 • acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica;

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz canalizare conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul / compania operator al retelei de canalizare.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz canalizare.

Avizul de amplasament in general, aviz canalizare in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; edificarea unui obiectiv, constructie sau instalatie pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz canalizare pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz canalizare, respectiv a proiectului de bransament are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicită avizarea.

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz canalizare – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz canalizare este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si ofera in scris toate informatiile necesare in acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz canalizare se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament .

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz canalizare.

Un aviz canalizare se emite de obicei in 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare dupa caz, etc.).

Aviz de amplasament aviz canalizare

Aviz de amplasament aviz canalizare

Emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinul nr. 88/20.03.2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum la 0722494447 pentru un aviz canalizare sau email al detalii@aia-proiect.ro

Important de stiut ca sunt considerate, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:

 • orice interventie neautorizata a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de canalizare si alimentare cu apa;
 • refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
 • refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
 • impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
 • impiedicarea de catre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la instalatiile de preepurare, in scopul efectuarii controlului

Pretul pentru obtinerea unui aviz canalizare se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica in contul companiei de apa. Costul difera in functie de furnizorul si pornea de la 72 lei de la data articolului.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz canalizare si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Puteti descarca de aici un model (exemplificativ) de Cerere aviz canalizare AIA Proiect.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum la 0722494447 pentru un aviz canalizare sau email al detalii@aia-proiect.ro.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti avizele de amplament