Aveti  nevoie de un aviz Autoritatea Aeronautica Civila mentionat intr-un certificat de urbanism?

Cel mai probabil va este necesar pentru un obiectiv care se afla in zona in care poate constitui obstacol pentru navigaţia aeriană sau poate afecta siguranţa zborului pe teritoriul si in spatiul aerian Romaniei. Denumirea completa a acestei documentatii este aviz de amplasament si este emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Un aviz autoritatea aeronautica civila se supune din punct de vedere legislativ Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 731 din 2015 privind emiterea avizelor la documentatiile tehnice aferente obiectivelor din zone în care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul si în spatiul aerian Romaniei.

Documentatia unui aviz autoritatea aeronautica civila se intocmeste doar de catre personal autorizat. Atentie! NU toti proiectantii pot elabora documentatii necesare pentru obtinerea unui aviz autoritatea aeronautica civila!

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor, in cazul de fata AACR (Autoritatea Aeronautica Civila Romana).

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz autoritatea aeronautica civila sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Pentru emiterea avizelor (aviz autoritatea aeronautica civila) la documentatii tehnice aferente obiectivelor din zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului de pe teritoriul si din spatiul aerian al Romaniei, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz autoritatea aeronautica civila, insotita de documentatia tehnica aferenta.

Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Un aviz autoritatea aeronautica civila poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Unele proiecte de importanta redusa (de exemplu recompartimentari ale unor locuinte multifamiliale, extinderi ale locuintelor unifamiliale, sau alte anexe pentru diferite proiecte case care nu intra in procedura extinsa de obtinere a uni aviz autoritatea aeronautica civila.

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentaţiei prezentate si emiterea avizului de specialitate (aviz autoritatea aeronautica civila) constituie servicii prestate pentru solicitant/ beneficiar si, potrivit prevederilor legale privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de autoritatea emitenta cu modificarile si completarile ulterioare, se tarifeaza in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz autoritatea aeronautica civila).

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de construire /desfiintare au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, aviz autoritatea aeronautica civila conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare. Este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare.

Avizul de amplasament in general, aviz autoritatea aeronautica civila in cazul de fata, este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea unei constructii sau instalatii pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz autoritatea aeronautice civila pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament, aviz autoritatea aeronautica civila, respectiv a fisei tehnice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicită avizarea.

In termen de 5 zile dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii pentru emiterea avizului de amplasament, aviz autoritatea aeronautica civila – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa. Daca se constata ca documentatia de obinere a unui aviz autoritatea aeronautica civila este incompleta, emitentul comunica solicitantului, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si dand toate informatiile necesare in acest scop. Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea unui aviz autoritatea aeronautica civila se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament respectiv aviz autoritatea aeronautica civila.

Aviz Autoritatea Aeronautica Civila AACR AIA Proiect

Aviz Autoritatea Aeronautica Civila AACR AIA Proiect

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz autoritatea aeronautica civila.

Un aviz autoritatea aeronautica civila AACR se emite de obicei in 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare aeronautica, etc.).

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz autoritatea aeronautica civila sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Observatii importante

– In funcţie de specificul fiecărui amplasament/ obiectiv, autoritatea emitenta in speta AACR poate solicita date / informaţii suplimentare necesare unei analize corecte a cererii de obtinere a unui aviz autoritatea aeronautica civila.

– Documentatiile prezentate catre AACR in vederea obtinerii unui aviz autoritatea aeronautica civila trebuie sa fie intocmite conform cerintelor reglementarilor si normelor tehnice aplicabile inclusiv elementele de identificare corespunzatoare: cu un antet oficial (acolo unde este cazul), semnaturi autorizate (!), stampile autentice, numar de inregistrare, etc. In cazul in care autoritatea va impune restrictii constructive, beneficiarul/ titularul obiectivului va reface si prezenta o alta documentatie conforma cu rezultatele analizei efectuate daca doreste obtinerea unui aviz autoritatea aeronautica civila.

– Datele/ informatiile furnizate trebuie sa fie corecte, complete si actuale, iar responsabilitatea autenticitatii datelor/ informatiilor continute in documentatiile tehnice prezentate revine in exclusivitate solicitantului, respectiv titularului/ beneficiarului obiectivului pentru care se doreste obtinerea unui aviz autoritatea aeronautica civila.

Documentatia tehnica pentru obtinerea unui aviz autoritatea aeronautica civila anexata cererii va fi insotita de certificatul de urbanism in termen de valabilitate si va cuprinde:

Partile scrise ale documentatiei necesare obtinerii unui aviz autoritatea aeronautica civila sunt:

  • memoriu tehnic pentru faza la care se solicita un aviz AACR (PAC, POE ș.a.), regulamentul de urbanism (PUG/ PUZ ș.a.) intocmit de specialist cu drept de semnatura;
  • memoriu tehnic cu detalii despre amplasamentul ales: adresa şi elemente de identificare in teren, precum si coordonatele geografice ale obiectivului pentru care este solicitat un aviz AACR, cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului de pe amplasament (aceste marimi trebuie exprimate in sistemul specific), distantele fata de obiectivele de aviatie civila din zona aeroportului, heliportului, mijlocului de radionavigatie, etc.;
  • dimensiunile obiectivului, cu precizarea inaltimii sale maxime, precum si inaltimea maxima a utilajelor de ridicat si executie utilizate la realizarea obiectivului pentru care este cerut un aviz AACR;
  • solutii constructive preconizate pentru obiectivul caruia se doreste un aviz AACR: materiale de constructie pentru invelitori la acoperisuri, fatade/ pereti exteriori, imprejmuiri, sistemul de incălzire şi de iluminat exterior, racordarea la retelele utilitare din zona si la drumul de acces, etc.;
  • alte caracteristici privind utilizarea obiectivului, dupa caz: surse de perturbatii electromagnetice (echipamente electrice de forta), emanatii de fum sau de ceata artificiala, activitati de lansare baloane sau surse de atragere a pasarilor, etc.;

Parti desenate ale documentatiei necesare obtinerii unui aviz autoritatea aeronautica civila:

  • plan de situatie privind amplasamentul obiectivului pe teren, respectiv plan de incadrare in teritoriu/ zona pentru documentatii de urbanism (scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1: 5. 000) – se poate solicita pentru obtinerea unui aviz AACR redactare si in format *KMZ pentru o identificare facila a hartilor aeronautice;
  • plan de situatie privind pozitia obiectivului pentru care se solicita aviz AACR in amplasament, respectiv plan de reglementari urbanistice pentru documentatii de urbanism (scara 1:2000, 1:1.000 sau 1:500);
  • sectiuni caracteristice sau pofile transversale ale obiectivului care sa contina toate elementele de pe amplasamnetul caruia se doreste un aviz AACR, cotate corespunzator, prin care se evidentiaza inaltimea maxima.

Tariful, exprimat in EURO, la care se adauga TVA, se plateste in LEI la cursul din ziua platii, tariful pentru obtinerea unui aviz AACR se plateste la depunerea cererii, in cazul stabilirii unui alt tarif rezultat in urma analizei efectuate de AACR, solicitantul/ beneficiarul va achita diferenta corespunzatoare de tarif. Tariful este format din taxa AACR si dupa caz comision de obtinere acestui aviz autoritatea aeronautica civila (aviz AACR).

Inregistrarea cererii de obtinere (descarcati un model al cererii de aici: Cerere Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana – AIA Proiect 0722494447) a unui aviz AACR si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a avansului.

Eliberarea unui aviz AACR este conditionata de efectuarea platii diferentei de tarif.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz autoritatea aeronautica civila sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti un Aviz AACR / Aviz Autoritatea Aeronautica Civila