Acordul de mediu este una din documentatiile solicitate de autoritati prin Certificatul de urbanism. Acestea sunt obtinute de solicitant si care se refera la diverse aspecte cum ar fi zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire (protectia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinatatea constructiilor si ansamblurilor cu caracter militar; diverse aspecte cu caracter utilitar sau drumuri; utilitati de interes general sau particular, retele electrice si de telecomunicatii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate si navigabile; cursuri de apa; statii meteo; surse si gospodarii de apa, amenajari de imbunatatiri funciare etc.).

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALA la 0722494447 sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

acordul de mediu avizul de mediu agentia nationala pentru protectia mediului

Acordul de mediu si avizul de mediu se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Acordul de Mediu reprezinta actul de reglementare emis de Agentia pentru Protectia Mediului din raza careia face parte amplasamentul obiectivului pentru care se solicita autorizatia de construire. Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Acordul de Mediu este emis in baza  Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 49/2011.

Acordul de mediu este necesar pentru oricarei investitii publice sau private prin certificatul de urbanism si stabileste impactul proiectului asupra mediului precum si conditiile in care poate fi realizat obiectivul pentru care se solicita obtinerea autorizatiei de construire.
Procedura de emitere a Acordului de Mediu implica parcurgerea fazelor de evaluare a impactului proiectului asupra mediului.

Unele proiecte de importanta redusa (de exemplu fime luminoase sau panouri publicitare, unele locuinte unifamiliale, extinderi ale locuintelor unifamiliale, sau alte proiecte case care nu intra in procedura extinsa de obtinere a acordului de mediu pentru ca sunt in afara incidentei Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului sau a art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Pentru Protectia Mediului va emite Clasarea Notificarii. Pretul intocmirii dcumentatiei si obtinerea unui acord de mediu (CLICK) aici.

acordul de mediu avizul de mediu

Acordul de mediu si Avizul de mediu

In situatia in care proiectul propus nu are impact asupra mediului iar demararea procedurii de evaluare a impactului nu este necesara, clasarea notificarii reprezinta documentul care sunbstituie acordul de mediu.

Agentia Pentru Protectia Mediului in raza careia se afla amplasamentul pentru care se solicita acordul de mediu poate decide in anumite situatii ca proiectul dumneavoastra intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului iar astfel se incepe procedura de evaluare a impactului care presupune intocmirea unei documentatii conform Ordinului MMP 135/2010 cu privire la  investitie si a activitatilor viitoare care vor avea loc pe amplasament.

Totodata trebuie informat publicul interesat (prin anunt in ziar cotidian si la sediul Primariei pe raza careia se va dezvolta proiectul) cu privire la depunerea solicitarii de Acord de Mediu.
In cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica a Agentiei Pentru Protectia Mediului, in functie de gradul de incarcare, in urma sustinerii proiectului, va decide Adoptare fara Acordul de Mediu ( procedura se opreste la Decizia Etapei de Incadrare) sau continuarea procedurii prin Adoptarea cu Acordul de Mediu ceea ce impune intocmirea Studiului de Evaluare de Impact.

  • In cazul deciziei de adoptare fara Acordul de Mediu se va completa documentatia cu eventualele solicitari ale comisiei si se va publica un al doilea anunt prin care publicul interesat este informat de decizia APM – Proiect adoptat fara acordul de mediu, caz in care procedura se opreste la Decizia Etapei de Incadrare.
  • In cazul deciziei de adoptare cu acordul de mediu procedura continua cu Evaluarea Impactului. Studiul de Evaluare de Impact presupune dezbateri publice, si evaluarea amplasamentului din multe puncte de vedere specifice activitatii. Aceasta documentatie presupune o munca de mai multe luni a unei echipe de specialisti in domeniul protectiei mediului.

 

Avizul de Mediu este necesar la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia de mediu in vigoare.

Pentru proiectele la care se solicita o documentatie P.U.D. / P.U.Z. prin Avizul de Mediu se stabileste care este impactul asupra mediului, cum sunt afectate celelalte proiecte din apropierea obiectivului care se doreste a fi autorizat, care sunt solutiile de alimentare cu apa si descarcarea apelor uzate si pluviale de pe amplasament sau alte reglementari specifice (perdele perimetrale, spatiu verde necesar, limitarea emisiilor si imisiilor de pe amplasament, limitarea zgomotului etc.)

In procedura de emitere a Avizului de Mediu necesar la sustinerea P.U.D. / P.U.Z., Agentia pentru Protectia Mediului stabileste daca pentru respectivul proiect este necesara Evaluarea de Mediului (in functie de destinatia ce se doreste a o avea amplasamentul) sau a Evaluarii Adecvate (in functie de amplasarea fata de ariile naturale protejate „Natura 2000”).

Termenul de eliberarare a acordului de mediu si al avizului de mediu difera in functie de Agentia pentru Protectia Mediului in raza careia se afla obiectivul precum si de complexitatea proiectului si are o valabilitate pe toata perioada de punere in aplicare a proiectului sau derulare a investitiei.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALA la 0722494447 sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu