Se implinesc 10 ani. 10 ani de audit energetic in Romania. AIA Proiect, in calitate de membru, prin personalul specializat de care beneficiaza a participat la conferinta anuala organizata de Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania la Palatul Parlamentului si universitatea politehnica din Bucuresti a avut loc in perioada 04-05.04.2014.

„Am intrat in etapa 2014-2020, ultima si definitorie pentru atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene pentru orizontul 2020. Studii recente au indicat faptul ca obiectivul 20% reducere a consumurilor de energie este in pericol de nerealizare.

 Aceasta situatie a adus eficienta energetica pe primul loc in prioritatile Comisiei Europene si implicit ale statelor Membre. Recenta Directiva pentru Eficienta Energetica, 2012/27/EC, impune cerinte ample si stringente legate de modalitatile in care toti factorii interesati din societate trebuie implicati in actiuni care sa concure la rezultate cuantificabile majore in reducerea consumurilor de energie prin eficienta energetica in toate verigile lantului producere/transport/distributie/consum de energie.

 Orasele „inteligente”, bazate pe sinergie deplina intre serviciile energetice si consumatori, raman obiectivul CE si pentru dupa 2020. Guvernul Romaniei are obligatia transpunerii cerintelor europene, cu provocarea de a concepe planuri de actiune ambitioase si cu eforturi de a gasi resurse si scheme financiare de succes.”

A VIII-a Conferinta Nationala a AAECR – Eficienta Energetica in Cladiri, a reprezentat un bun prilej de intalnire, discutii si solutionari de probleme pe care Romania le are inca pe aceasta tema pentru orizont 2020.Au avut loc prezentari si dezbateri despre subiecte pe urmatoarele domenii:

1. Cadrul legal national si european pentru atingerea tintelor UE pentru 2020.
2. Tehnologii durabile pentru construcţii de cladiri.
3. Arhitectura eficienta energetic.
4. Surse durabile si/sau regenerabile de energie pentru sectorul cladirilor.
5. Modele de cladiri aproape zero energie.

6. Sisteme inteligente de functionare a cladirilor si retelelor de utilitati.

7. Instrumente de analiza a performantei energetice.
8. Scheme de finantare.

Imagini de la evenimentul aniversar mai jos.