Z2020-03-18T12:31:30+03:00

Dictionar de termeni – Litera Z

Inapoi la Dictionar
Zabrel2020-03-21T11:45:27+03:00

Denumire data barelor din lemn, metal sau beton armat, solicitate axial, ce compun un sistem derezistenta de tipul „fermelor” sau grinzilor cu zabrele.

Zgura2020-03-21T11:45:54+03:00

Este un subprodus industrial rezultat din procesul tehnologic de obtinere a fontei in combinatele siderurgice. Zgura este folosita ca adaos la producerea cimentului de furnal, pentru a reduce consumul de clincher Portland a carui productie este mare consumatoare de energie.

Zidarie2020-03-21T11:46:33+03:00

Prin zidarie se intelege un element de constructie alcatuit, dupa anumite reguli, din pietre naturale sau artificiale.

Zidariile armate2020-03-21T11:46:57+03:00

Sunt acele zidarii in masa carora se inglobeaza o armatura de otel pentru a-i mari rezistenta la incovoiere si la forfecare.

Zona de protectie2020-03-21T11:49:51+03:00

Suprafete aflate in jurul sau in preajma unor surse de nocivitate, care impun protectia zonelor invecinate (statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deseurilor, puturi seci,cimitire, instalatii sau incinte cu emisie de noxe industriale, circulatie intensa de autovehicule, etc.).

Zona de risc natural2020-03-21T11:51:42+03:00

Areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Zona defavorizata2020-03-21T11:49:02+03:00

Arii geografice strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) au structuri productive monoindustriale care in activitatea zonei mobilizeaza mai multde 50% din populatia salariata;

b) sunt zone miniere in care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective in urma aplicarii programelor de restructurare;

c) in urma lichidarii,restructurarii sau privatizarii unor agenti economici apar concedieri colective care afecteaza mai mult de 25% din numarul angajatilor care au domiciliul stabil in zona respectiva;

d) rata somajului depaseste cu 25% rata somajului la nivel national;

e) sunt lipsite de mijloace de comunicatie si infrastructura este slab dezvoltata.

Zonă deservită de un sistem tehnic2021-06-04T17:21:52+03:00

Parte a clădirii care constă dintr-un ansamblu de spații
elementare care prezintă calcul uniform al necesarului de energie și care sunt deservite de o anumită parte a unui sistem tehnic (de încălzire, climatizare, apă caldă de consum, ventilare, iluminat).

Observație: pentru specificarea zonelor termice și a zonelor deservite de un sistem tehnic se utilizează spațiul elementar; acesta nu poate aparține parțial unei zone termice și parțial unei alte zone termice, sau parțial unei zone deservite de o instalație și parțial unei alte zone deservite de o instalație.

Zona functionala2020-03-21T11:47:38+03:00

(Urbanism) Parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si deurbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare.

Zona functionala poaterezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).

Zonă încălzită/răcită2020-11-22T15:37:45+03:00

Zonă a unei clădiri sau a unei unități de clădire cu parametri termici omogeni și necesități corespunzătoare de reglare a temperaturii;

Zona protejata2020-03-21T11:50:23+03:00

Suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse al subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. in care se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inaltime si volumetrie.

Zonă termică a clădirii2021-06-04T17:19:57+03:00

Parte a clădirii cu condiții suficient de uniforme ale mediului
interior (temperatură, radiație solară, aporturi interne) pentru a permite calculul unui bilanț termic conform procedurilor din standardele PEC.

Zona umeda2020-03-21T11:53:20+03:00

Intindere de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare,unde apa este statatoare sau curgatoare, dulce, salmastra sau sarata, inclusiv intinderea de apa marina a carei adancime la reflux nu depaseste 6 m.

Zona urbanistica2020-03-21T11:52:36+03:00

Delimitare teritoriala urbana cu caracteristici urbanistice comune.

Conform P.U.G. Bucuresti -exista urmatoarele zone:

A – activitati productive si de servicii;

CA – centrala in afara limitelor CP;

CB – nuclee urbanistice strategice aflate in afara zonei centrale;

CP – de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice ;

G – gospodarie comunala;

L – locuinte;

M – mixta;

R – echipamente tehnice majore;

S – destinatie speciala;

T – transporturi;

V – spatii verzi;

EX -rezervate, aflate in afara teritoriului administrativ al localitatii.

Zone protejate2020-03-21T11:51:13+03:00

Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea sipunerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

Zone protejate2021-02-28T17:08:11+03:00

Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla
elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu
valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu,
zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si
punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea,
protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu
valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

Zonificare functionala2020-03-21T11:48:07+03:00

Actiunea impartirii teritoriului in zone functionale.

Go to Top