Ministerul Mediului a anunțat la inceputul lunii august lansarea în dezbatere publică și a Ghidului de finanțare a unui program de Eficiență Energetică pentru instituții publice (școli și gradinițe).

Cui se adreseaza?

Peste 400 de școli din România vor putea fi eficientizate energetic prin intermediul acestui acestui program de Eficiență Energetică, care are propus un buget de 384 de milioane de lei. Astfel, orice școală din România poate primi finanțare prin AFM pentru lucrări de izolație termică, încălzire centralizată, pentru reducerea consumului de energie sau investiții care conduc, în final, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Eficiență Energetică pentru instituții publice

Eficiență Energetică pentru instituții publice

”Astăzi, sectorul clădirilor este unul din cei mai mari consumatori de energie și cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră. Eficienţa energetică a școlilor sau grădinițelor are dublu avantaj: pe de-o parte, se reduce consumul de energie și scad costurile cu utilitățile, iar pe de altă parte, sănătatea profesorilor și a elevilor este mult mai în siguranță. Nu mai punem la socoteală că din cele peste 7.000 de unități de învățământ din țară, peste 25% au ca principală sursă de încălzire soba cu lemne. Asta înseamnă o mare presiune pe păduri și un aer în clădire care nu susține pe deplin perfomanța elevilor”, a declarat ministrul mediului.

 

Cheltuieli eligibile in acest program de Eficiență Energetică pentru instituții publice

Alegeti profesionistii! Sunati acum la 0722494447 pentru AUDIT ENERGETIC și  CERTIFICAT ENERGETIC sau email al detalii@aia-proiect.ro

Fiecare primărie primește 90% din valoarea acestor investiții, dar nu mai mult de 1,5 milioane de lei. Localitățile cu mai mult de 4.000 de locuitori, pot depune două proiecte și pot obține astfel până la 3 milioane de lei prin acest program de Eficiență Energetică pentru instituții publice.

Cheltuielile eligibile pentru școli și grădinițe sunt:

✔️ dotarea instituțiilor cu centrale termice, dar și înlocuirea centralelor sau a componentelor sistemului de încălzire cu unele mai performante;

✔️ tâmplărie cu geam termopan;

✔️ izolație termică fațade și terase;

✔️ alte lucrări menite să reducă pierderile de energie termică;

✔️ sisteme nepoluante pentru obținerea necesarului de energie sau pentru anumite utilități;

✔️ sisteme de încălzire a apei care utilizează energia solară, panouri fotovoltaice;

✔️ instalarea de senzori de mișcare;

✔️ sisteme moderne și eficiente de monitorizare a energiei;

✔️ schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme de iluminat eficiente energetic;

✔️ sisteme de ventilație și climatizare pentru sporirea confortului termic al utilizatorilor.

Prezentare generala

Scopul principal al unui program de Eficiență Energetică pentru instituții publice îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin scăderea consumului anual de energie primară.

Solicitanți eligibili si finantarea

Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului București.

Finanțarea totală aferentă unei cereri de finanțare, care poate cuprinde unul sau mai multe proiecte, poate fi de maximum 1.500.000 lei, iar aceasta se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale unui proiect şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază

 Masuri conexe eficientei energetice

In acest program de Eficiență Energetică pentru instituții publice construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe pot cuprinde:

 

  • repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
  • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
Program Eficienta Energetica in institutii publice scoli si gradinite - AIA Proiect

Program Eficienta Energetica in institutii publice scoli si gradinite – AIA Proiect

Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic initial, care apoi se detaliază în S.F./DALI și proiectul tehnic;

 Foarte important

ATENTIE: Pentru a fi eligibil proiectul in acest Eficiență Energetică pentru instituții publice, fiecare componentă (clădire) trebuie să propună lucrări de intervenții/activități din cadrul măsurilor de tip I însoțite, după caz, de lucrări de investiții/activități din cadrul măsurilor de tip II, în funcție de măsurile propuse prin auditul energetic.

 

  • intervențiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2;

 

Din Raportul de audit energetic, care cuprinde fișa de analiză termică şi energetică, expertiza energetică, certificatul de performanta energetică, măsuri recomandate și analiza tehnico-economică a acestora, rezultă prin intervențiile propuse, un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2, care nu poate depăși valorile prestabilite.

Proiectul de ordin care face obiectul acestui Eficiență Energetică pentru instituții publice a fost aprobat în ședința Comitetului director al Administrației Fondului pentru Mediu din 05.08.2020 si se afla in dezbatere publica.

Proiectul de ordin se afla in dezbatere publica la data articolului

Ordinul pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și  gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ poate fi consultat in link-ul de mai jos

Normele de aplicare a programului de eficenta energetica pentru scoli si gradinite 2020 – AIA Proiect

Vom reveni cu forma lui finala cand se va aproba oficial.