Impozitul pe cladire

In continuarea articolului „Impozitul pe cladire – toate situatiile posibile” analizam acum situatia B.3 din tabelul de mai jos, impozit cladire persoana juridica utilizare mixta

Tipul utilizarii cladirii / scop a)    Persoana Fizica b)     Persoana Juridica
1.    Locuire / Rezidential Fizic – rezidential Juridic – rezidential
2.    Economic / Nerezidential Fizic – nerezidential Juridic – nerezidential
3.    Mixt (locuire si economic) Fizic – mixt Juridic – mixt

B.3 Impozit cladire persoana juridica utilizare mixta

Pentru companiile care detin sau au in proprietate cladiri un aspect important aste cel legat de perioada in care se poate solicita un raport de evaluare pentru calcul impozit cladire persoana juridica utilizare mixta: ATENTIE! termen limita 31.03.2019. Dupa data de 31 martie 2019, daca nu a fost inregistrat raportul de impozitare pentru calcul Impozit cladire persoana juridica utilizare mixta (puteti solicita o oferta aici) acesta nu va mai putea fi facut iar calculul impozit cladire persoana juridica utilizare mixta se va determina pe varianta cu cota majorata.

Contactati un evaluator ANEVAR!

Dupa cum este mentionat in noul Cod Fiscal in cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul (impozit cladire persoana juridica utilizare mixta) se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform metodei prezentate, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform modalitatilor de calcul ale fiecarei situatii prezentate in articolele anterioare rezultand astfel impozit cladire persoana juridica utilizare mixta total datorat.

Cum se calculeaza un impozit cladire persoana juridica utilizare mixta

Tot din Codul Fiscal mentionam ca pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri (impozit cladire persoana juridica utilizare mixta), valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa (impozit cladire persoana juridica utilizare mixta) şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfer dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Ce este valoarea impozabila?

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării pentru impozit cladire persoana juridica utilizare mixta.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri (Impozit cladire persoana juridica utilizare mixta) este 5% iar in cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri adica Impozit cladire persoana juridica utilizare mixta,nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2) din Cod Fiscal, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Pentru a demara activitatea de calcul impozit cladire persoana juridica utilizare rezindentiala va trebui intocmita o lista a imobilelor.

Autoritatile locale solicita completarea deciziei de impunere pentru calculul impozit cladire persoana juridica utilizare rezindentiala iar aceasta aceasta poate fi obtinuta de la autoritatea competenta in raza careia se afla cladirea.

Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de calcul al impozitului pe cladire in 2016 contactati un evaluator autorizat ANEVAR la telefon 0722494447 sau prin email la detalii@aia-proiect.ro

Impozit cladire persoana juridica utilizare mixta AIA Proiect

Impozit cladire persoana juridica utilizare mixta AIA Proiect