Odata emis de catre primaria de care apartine imobilul, un certificat de urbanism contine o serie de informatii foarte importante precum si cerintele principale pentru edificarea constructiei dorite. Cel mai probabil acum cititi acest articol deoarece ati gasit la punctul d.1 mentionat un aviz telefonizare.

Aviz telefonizare pentru autorizatia de construire - AIA Proiect

Aviz telefonizare pentru autorizatia de construire – AIA Proiect

Aviz telefonizare: tot ce aveti nevoie sa stiti

Cine are nevoie de acest aviz

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire avize de amplasament conform certificatului de urbanism.

In cazul in care este mentionat, un aviz telefonzare apare in general atunci cand imobilul se afla in zona de servitute a unor magistrale de comunicatii. Un aviz telefonizare ar trebui sa ateste faptul ca racordarea viitoare a obiectivului (proiecte de bransament/retele edilitare, proiecte case, locuinte colective – condominium si/sau alte functiuni,va fi posibila si ca reteaua de comunicatie din zona nu va fi afectata de edificare cladirii sau modificarile care ar trebui sa aiba loc si pentru care se doreste a se obtine autorizatia de construire iar furnizorul din aria obiectivului va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun.

O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau devierea retelelor de comunicatii existente dar aici costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz telefonizare sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniu.

Cum se emit aceste avize de amplasament

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor, in cazul de fata furnizorii de comunicatii/telefonie locala. In functie de zona in care se afla cladirea companiile sunt cele cunoscute ca furnizori ai acestor servicii si in sarcina carora este mentenanta magistralelor de comunicatie.

Varianta simplificata

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz telefonizare sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Ministerul telecomunicatiilor - AIA Proiect

Ministerul telecomunicatiilor – AIA Proiect

Actele necesare unui aviz telefonizare

Pentru emiterea unui aviz telefonizare la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la furnizorul de telefonie/comunicatii local o cerere (aceasta va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate, destinatia obiectivului, etc.: o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz telefonizare, insotita de documentatia tehnica aferenta si daca exista anumite neocncordante sau modificari solicitate cu privire la reteaua existenta, un studiu de coexistenta (care se avizeaza de catre autoritatea emitenta) pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua actuala a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicita avizul de amplasament in anumite cazuri, planuri, etc. Autoritatea emitenta a unui aviz telefonizare poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele depuse.

Un aviz telefonizare poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Aviz telefonizare AIA Proiect

Aviz telefonizare AIA Proiect

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentatiei depuse de catre solicitant si emiterea avizului de specialitate (in cazul acesta – aviz telefonizare) constituie servicii prestate si potrivit prevederilor legale privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de autoritatea emitenta conform metodoligiei in vigoare, se tarifeaza diferit de la un furnizol la altul si in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului (aviz telefonizare).

Aspecte legale ale avizelor de amplasament

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz telefonizare conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul de comunicatii.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz telefonizare daca este bifat in certificatul de urbanism.

Emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinul nr. 25/22.06.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea.

Termenul si valabilitatea avizului de amplasament

Avizul de amplasament in general, este valabil exclusiv pentru amplasamentul pentru care a fost emis si pentru o perioada limitata de timp de obicei precizata in continutul acestuia.

Realizarea unei constructii sau instalatii pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz telefonizare pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz telefonizare, respectiv a fisei tehnice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei, bransamentului, etc. pentru care se solicită avizarea.

Aviz telefonizare - aviz de amplasament

Aviz telefonizare – aviz de amplasament

In cat timp se elibereaza acest aviz

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz telefonizare – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa.

Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz telefonizare este incompleta, emitentul comunica solicitantului in scris, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si dand toate informatiile necesare in acest scop.

Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea aviz telefonizare se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament respectiv a avizului de telefonizare.

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament.

Cererea de eliberare avizului telefonizare

Puteti descarca de aici modelul cererii de eliberare a acestui aviz: Cerere Aviz Telefonizare AIA Proiect

Avizul de telefonizare se emite de obicei in mai putin de 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv a ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare, etc.).

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz telefonizare sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Cat costa un aviz telefonizare

Pretul pentru obtinerea unui aviz telefonizare se plateste la depunerea cererii sau ulterior prin diverse metode de plata electronica.

Costul difera in functie de autoritatea emitenta si numarul de documentatii necesare si pornea de la 42 lei de la data acestui articol.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz telefonizare si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ acum la 0722494447 pentru un aviz telefonizare sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

AIA Proiect va ajuta sa obtineti Acordul de Mediu si/sau Avizul de Mediu

AIA Proiect va ajuta sa obtineti acorduri avize de amplasament