Totul despre avizul Netcity Telecom

Introducere

Odata emis de catre primaria de care apartine terenul, un certificat de urbanism contine o serie de informatii foarte importante precum si cerintele specifice pentru edificarea constructiei dorite. Cel mai probabil acum cititi acest articol deoarece ati gasit la punctul d.1 mentionat un aviz Netcity Telecom.

Aviz Netcity Telecom SA in certifcat de urbanism AIA Proiect

Aviz Netcity Telecom SA in certifcat de urbanism AIA Proiect

Ce este un aviz Netcity Telecom

Toate obiectivele noi sau cele care fac obiectul unor extinderi, modificari interioare sau exterioare ar trebui sa prezinte in vederea obtinerii autorizatiei de construire avize de amplasament conform certificatului de urbanism. fie ca vorbim de un proiect simplu de bransament, de proiecte case sau alte functiuni (comerciale, industriale, etc.) poate fi necesar acest aviz de amplasament.

In cazul in care este mentionat, un aviz telefonzare apare in general atunci cand imobilul se afla in zona de servitute a unor magistrale de comunicatii.

Ce contine un astfel de aviz

Un aviz Netcity Telecom ar trebui sa ateste faptul ca racordarea viitoare a obiectivului va fi posibila si ca reteaua de comunicatie din zona nu va fi afectata de lucrarile de bransament sau de edificare cladirii sau modificarile care ar trebui sa aiba loc si pentru care se doreste a se obtine autorizatia de construire iar furnizorul din aria obiectivului va trebui sa dea un aviz favorabil sau dupa caz nefavorabil cu explicatiile si conditiile ce se impun.

O astfel de situatie poate lua in calcul modificarea amplasamantului precum sau devierea retelelor de comunicatii existente dar aici costurile vor reveni integral solicitantului. Din acest motiv este preferabil ca intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui aviz Netcity Telecom sa fie facuta de personal specializat cu experienta in acest domeniu.

Conditiile legale

Aceste avize de amplasament se emit in conformitate cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate al avizatorilor, in cazul de fata furnizorii de comunicatii  de date locale. In functie de zona in care se afla cladirea, Netcity Telecom este compania cunoscuta ca furnizor a acestor servicii si in sarcina careia este mentenanta magistralelor de comunicatie de date.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz Netcity Telecom sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Ce contine dosarul de avizare

Aviz de amplasament Netcity Telecom - AIA Proiect

Aviz de amplasament Netcity Telecom – AIA Proiect

Pentru emiterea unui aviz Netcity Telecom la documentatii tehnice aferente obiectivelor care se doresc a fi autorizate, persoanele fizice si juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna la furnizorul de comunicatii locale de date o cerere aviz Netcity Telecom specifica.

Cererea va conține: datele complete de identificare, datele consultantului de specialitate daca este cazul, destinatia obiectivului, etc., o copie C.I./ B.I. sau pentru beneficiar persoana juridica: copie certificat înregistrare CUI) prin care solicita eliberarea unui aviz Netcity Telecom, insotita de documentatia tehnica aferenta si daca exista anumite neconcordante sau modificari solicitate cu privire la reteaua existenta, posibil un studiu de coexistenta (care se avizeaza de catre autoritatea emitenta) pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua actuala a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicita avizul de amplasament in anumite cazuri, planuri, etc.

Autoritatea emitenta a unui aviz Netcity Telecom poate reveni cu solicitarea de a aduce completari dosarului in functie de actele depuse.

La ce mai poate fi necesar avizul Netcity Telecom

Un aviz Netcity Telecom poate fi necesar si la elaborarea planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z., P.U.G. ( Plan Urbanistic Detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia in vigoare.

Cum se obtine avizul de amplasament

Analiza din punct de vedere al autoritatii emitente a documentatiei depuse de catre solicitant si emiterea avizului de specialitate (in cazul acesta – aviz Netcity Telecom) constituie servicii prestate si potrivit prevederilor legale privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de autoritatea emitenta conform metodoligiei in vigoare, se tarifeaza diferit in functie de amplasamentul obiectivului si de complexitatea analizei si/sau avizului.

Cine NU are nevoie de un astfel de aviz

Beneficiarii sau proiectantii lucrarilor de desfiintare / demolare NU au obligația obtinerii avizului de amplasament in general, un aviz Netcity Telecom conform legii, inaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire /desfiintare / demolare se poate face prin denuntarea, rezilierea contractului cu furnizorul de comunicatii de date daca este cazul.

Atentie, este ilegala emiterea unei autorizatii de constrire fara avizele de amplasment necesare deci fara un aviz Netcity Telecom daca este bifat in certificatul de urbanism.

Termenul de valablitate al avizului de amplasament

Avizul de amplasament in general, aviz Netcity Telecom in cazul de fata, este valabil exclusiv pentru amplasamentul pentru care a fost emis si pentru o perioada limitata de timp de obicei precizata in continutul acestuia.

Aviz Netcity Telecom SA AIA Proiect

Aviz Netcity Telecom SA AIA Proiect

Realizarea unei constructii sau instalatii pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz Netcity Telecom pentru noul amplasament.

Documentatia anexata la cererea de emitere a avizului de amplasament aviz Netcity Telecom, respectiv a fisei tehnice are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei, bransamentului, etc. pentru care se solicită avizarea.

ATENTIE: Este foarte important sa fie inclus un memoriu tehnic semnat si stampilat.

Termenul de obtinere a avizului Netcity Telecom

Dupa prevederile legale de la data inregistrarii cererii in termenul legal pentru emiterea avizului de amplasament, aviz Netcity Telecom – autoritatea emitenta verifica documentatia depusa.

Procesul de avizare

Daca se constata ca documentatia de solicitare a unui aviz Netcity Telecom este incompleta, emitentul comunica solicitantului in scris, in termenul precizat, necesitatea completarii, indicand elementele si partile scrise sau desenate care trebuie adaugate si oferind toate informatiile necesare in acest scop.

Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei pentru obtinerea avizul de amplasament Netcity Telecom se considera suplimentar duratei de emitere a avizului de amplasament respectiv aviz Netcity Telecom.

Important de precizat ca documentatia este considerata incompleta si in cazul in care contine planuri de situatie care nu cuprind informatiile sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament, aviz Netcity Telecom.

Termenul uzual de emitere a avizului

Aviz Netcity Telecom - AIA Proiect

Aviz Netcity Telecom – AIA Proiect

Un aviz Netcity Telecom se emite de obicei in mai putin de 30 zile de la data inregistrarii cererii, respectiv a ultimei cereri de completare a documentatiei tehnice (deoarece perioada de emitere se prelungeste cu durata derularii corespondentei pentru obtinerea datelor/ informatiilor suplimentare, operarii modificarilor in actualizarea documentelor de informare, etc.).

In general la 7-10 zile de la depunerea documentatiei, autoritatea emitenta revine cu factura proforma pentru plata serviciilor.

Emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea este reglementata de Ordinul nr. 25/22.06.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea.

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz Netcity Telecom sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

Cat costa un aviz Netcity Telecom

Pretul pentru obtinerea unui aviz Netcity Telecom se plateste dupa depunerea cererii prin diverse metode de plata electronica, pe baza facturii proforme emisa de avizator.

Costul difera in functie de tipul solicitarii si pornea de la 280 lei de la data acestui articol.

Inregistrarea cererii de obtinere a unui aviz Netcity Telecom si declansarea procesului de analiza a documentatiei tehnice NU sunt conditionate de plata prealabila a costului de eliberare a avizului de amplasament.

Gasiti aici un model de cerere pentru obtinerea avizului de traseu/amplasament Netcity Telecom: Cerere Aviz Netcity Telecom – AIA Proiect

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum pentru o OFERTĂ COMERCIALĂ la 0722494447 pentru un aviz Netcity Telecom sau email al detalii@aia-proiect.ro. Vedeti pachetele de avize disponibile.

 

Avize de amplasament - Aviz Netcity Telecom SA

Avize de amplasament – Aviz Netcity Telecom SA